ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ -2018. ВИДЕО №27

Төрийн нийтлэг үйл ажиллагаа гэж юу болох, ямар зардлуудаас бүрддэг талаар, мөн 2018 оны Төрийн нийтлэг үйл ажиллагааны төсвийн онцлогийн талаарх мэдээллийг танилцуулъя.

Дараахь холболтоор орж үзнэ үү.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=0ptKXk6tTqc