СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ДУГААР, ЦАХИМ ХАЯГ