Өргөдөл гомдлын тайлан мэдээ
Сэлэнгэ аймгийн өргөдөл, гомдлын 2023 оны 1 дүгээр улирлын тайлан мэдээ:
...

2023-04-06 10:43:01

Дэлгэрэнгүй ...
Өргөдөл гомдлын 2022 оны тайлан мэдээ:
...

2023-01-10 14:31:02

Дэлгэрэнгүй ...