Газар зохион байгуулалт
Байгаль орчин хамгаалах, уурхай ашиглахтай холбоотой зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ:
...

2023-12-05 16:52:01

Дэлгэрэнгүй ...
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт: /2023 оны 12 сарын 01-ны байдлаар/
...

2023-12-04 11:41:02

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж буй байгаа газрын мэдээлэл:
...

2023-12-02 10:43:02

Дэлгэрэнгүй ...
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ:
...

2023-12-01 15:42:03

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж буй байгаа газрын мэдээлэл:
...

2023-06-05 16:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймагт 2023 оны эхний 4 сарын байдлаар ашиглалтад орсон барилга, байгууламж
...

2023-05-02 10:28:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймагт 2022 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламж
...

2023-04-21 14:23:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө:
...

2023-04-14 10:42:03

Дэлгэрэнгүй ...