Газар зохион байгуулалт
Сэлэнгэ аймагт 2023 оны эхний 4 сарын байдлаар ашиглалтад орсон барилга, байгууламж
...

2023-05-02 10:28:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймагт 2022 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламж
...

2023-04-21 14:23:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө:
...

2023-04-14 10:42:03

Дэлгэрэнгүй ...