Орон нутгийн иргэдээсээ "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулах саналыг авч байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" арга хэмжээг аймгийнхаа нийт сум, тосгодод зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Иймд ард иргэд ТА бүхэн тус арга хэмжээг хэрхэн үр дүнтэй, ард иргэдэд илүү хүртээмжтэй зохион байгуулах талаар саналаа АЗДТГ-т ирүүлнэ үү.