Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт явуулах, иргэдэд хууль зүйн лавлагаагаар үйлчлэх, хүний эрхийг хангах, нутгийн захиргааны байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг удирдлага зохицуулалт мэргэжил, арга зүйгээр хангах, чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Архивын тасаг нь төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлын мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
 
Эрхэлсэн ажил, үйлчилгээ чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах газар, хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Цагдаагийн газар
-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Шүүхийн шинжилгээний алба
 

 

Албан тушаал Нэрс Утасны дугаар Цахим шуудан
Хэлтсийн дарга Д.Ёндонжамц 94111199 yondonjamts@selenge.gov.mn
Авилга, хүний эрхийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Баярсүрэн 99720910 bayarsuren@selenge.gov.mn

Захиргааны эрх зүйч, сургалт сурталчилгаа,

системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Янжинлхам 99898006 yanjinlkham@selenge.gov.mn
Архивын тасгийн дарга Б.Хишигням 99234481 khishignyam@selenge.gov.mn
Сан хөмрөгийн эрхлэгч Н.Дүүрэнбаяр 89448224 duurenbayar@selenge.gov.mn
Мэдээллийн технологийн ажилтан Б.Мөнхцэцэг 99498910 munkhtsetseg@selenge.gov.mn
Архивч Д.Отгонцэцэг 99262701 otgontsetseg@selenge.gov.mn