Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт явуулах, иргэдэд хууль зүйн лавлагаагаар үйлчлэх, хүний эрхийг хангах, нутгийн захиргааны байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг удирдлага зохицуулалт мэргэжил, арга зүйгээр хангах, чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Архивын тасаг нь төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлын мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
 
Эрхэлсэн ажил, үйлчилгээ чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах газар, хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Цагдаагийн газар
-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Шүүхийн шинжилгээний алба
 

   

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Цахим шуудан

Хэлтсийн дарга

Б.Янжинлхам

99898006

yanjinlkham@selenge.gov.mn

Авилгын эсрэг хууль тогтоомж, хүний эрхийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Баярсүрэн

99720910

bayarsuren@selenge.gov.mn

Захиргааны эрх зүйч, гэрээний мэргэжилтэн

Б.Мөнхболд

 

munkhbold@selenge.gov.mn

Архивын тасгийн дарга

Б.Хишигням

99234481

khishignyam@selenge.gov.mn

Сан хөмрөгийн эрхлэгч

Н.Дүүрэнбаяр

99148224

duurenbayar@selenge.gov.mn

Мэдээллийн технологийн ажилтан

Б.Мөнхцэцэг

99498910

munkhtsetseg@selenge.gov.mn

Архивч

Д.Отгонцэцэг

99262701

otgontsetseg@selenge.gov.mn