Үйл ажиллагаа
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ШИНЭ МЭДЭЭЛЭЛ, МЭДЛЭГ ОЛГОЛОО.
...

2019-04-30 03:05:17

Дэлгэрэнгүй ...
УИХ-ын 2019 оны 21-р тогтоол: /“Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”/
...

2019-02-19 16:51:03

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ
...

2018-11-23 18:05:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
...

2018-10-25 12:40:00

Дэлгэрэнгүй ...
ХҮДЭР СУМЫН ЗДТГ-ын ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
...

2018-05-24 14:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
...

2018-05-04 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЯВАГДЛАА
...

2018-04-09 18:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа" аймгийн хөтөлбөр батлагдлаа.
...

2018-03-14 16:07:02

Дэлгэрэнгүй ...
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2018-01-08 16:35:02

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ
...

2017-11-23 18:50:00

Дэлгэрэнгүй ...