Татварын төлөвлөгөө биелжээ

Аймгийн Татварын хэлтсийн хамт олон оны эхний 10 сарын байдлаар улсын төсөвт 16,4 тэрбум төгрөг оруулахаас 17,4 тэрбум төгрөг оруулж, төлөвлөгөөг 106,3 хувиар биелүүлж, ажилласан байна.