Орхон гол дээрх төмөр бетон гүүр 97 хувийн гүйцэтгэлтэй байна

Улсын төсвийн санхүүжилтээр Хушаат сумын Орхон гол дээгүүр баригдаж буй 246 м урт төмөр бетон гүүрний ажлын гүйцэтгэл 97 хувьтай, санхүүжилт 89 хувьтай байна