Аймгийн эмч нарт зориулсан сургалт боллоо.

Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газар болон нэгдсэн эмнэлэгийн алба хаагчдад Хүний хөгжил сэдэвт сургалт семинар 2013 оны 11 дүгээр сар 8 -9 өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Сэдэвт сургалтанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдлагууд болон мэргэжилтнүүд оролцов.