Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
Санхүүгийн тайлангийн е-баланс программын шинэчлэлттэй холбоотойгоор манай аймагт Монгол Улсын Сангийн яамнаас аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодогч нарт шинэчлэгдэн батлагдсан А, Б маягтын дагуу санхүүгийн тайлангаа үнэн зөв гаргахад нь чиглэсэн 2 өдрийн дадлагажуулах сургалтыг 2013 оны 11 сарын сүүлийн 7 хоногт зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
 
Жич: Сургалтын нийт төлбөр 70000 төгрөг бөгөөд сургалтанд суух нягтлан бодогч нар аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн бүртгэлийн мэргэжилтэн дээр ирж бүртгүүлнэ үү.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:70363467, 96688533 дугаарын утсаар холбоо барьж авна уу.
 
 
АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭССанхүүгийн тайлангийн е-баланс программын шинэчлэлттэй холбоотойгоор манай аймагт Монгол Улсын Сангийн яамнаас аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодогч нарт шинэчлэгдэн батлагдсан А, Б маягтын дагуу санхүүгийн тайлангаа үнэн зөв гаргахад нь чиглэсэн 2 өдрийн дадлагажуулах сургалтыг 2013 оны 11 сарын сүүлийн 7 хоногт зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
 
Жич: Сургалтын нийт төлбөр 70000 төгрөг бөгөөд сургалтанд суух нягтлан бодогч нар аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн бүртгэлийн мэргэжилтэн дээр ирж бүртгүүлнэ үү.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 70363467, 96688533 дугаарын утсаар холбоо барьж авна уу.
 
 
АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС