ЭМ БЭЛДМЭЛИЙН 24 ЦАГИЙН ХҮРГЭЛТТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ
Эм бэлдмэлийн 24 цагийн хүргэлттэй үйлчилгээг МЭИК эмийн сан болон Буянт рашаан эмийн сангууд үзүүлж эхэллээ.
МЭИК ЭМИЙН САН 9963-6378
БУЯНТ РАШААН ЭМИЙН САН 7036-2130