ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН 129 СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын 129 сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
Шалгалтын бүртгэл: 2022 оны 11-р сарын 15, 16-ны өдрүүдэд цахимаар хийгдэнэ.
Шалгалтыг: 2022 оны 11 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хуваарийн дагуу зохион байгуулна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй доорхи линкээр танилцана уу.