Эрхэм зорилго
Эрхэм зорилго:
...

2023-01-05 11:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ хөгжлийн хөтөлбөр 2021
УДИРТГАЛ Даян дэлхийн даяарчлалын бодлого, хандлагаар аливаа улс, аймаг, сум, баг, аж ахуйн нэгж, хувь хүний хөгжил дэвшлийн түвшин тодорхойлогдох болсон эрин үеийн нөхцөлд бид амьдарч, аж төрж байгаа болохоор хөгжлийн бодлогоор түүнтэй алхаагаа нийлүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Хүн төрөлхтний соёл иргэнш...

2012-09-03 08:45:45

Дэлгэрэнгүй ...
Авто замын өнөөгийн байдал
Сэлэнгэ аймагт улсын болон орон нутгийн чанартай 1101.4 км автозам ашиглагдаж байгаагаас улсын чанартай Алтанбулаг-Улаанбаатар чиглэлд 220 км, Дархан-Эрдэнэт чиглэлд 120 км, нийт 340 км нь асфальтонбетон зам ашиглагдаж байна. Сэлэнгэ, Ерөө, Хараа, Орхон, Шарын гол зэрэг том жижиг гол, гуу жалган дээгүүр тавьсан 100м-...

2011-03-03 01:28:54

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээлэл, харилцаа холбооны өнөөгийн байдал
Мэдээлэл харилцаа холбооны салбар нь хүн амыг дэлхий дахины болон эх орны өргөн мэдээллээр хангах үйлчилгээг иргэд, байгууллагад үзүүлдэг үйлчилгээний гол салбар юм. Сэлэнгэ аймгийн холбооны газар нь анх Ардын хувьсгал ялсан өдрөөс эхлэн Ар Хиагт Маймаа хотыг /одоогийн Алтанбулаг/ Да хүрээтэй холбосон дан утастай морз...

2011-03-03 01:25:55

Дэлгэрэнгүй ...
Газрын харилцааны өнөөгийн байдал
Газар бүх баялгийн үндэс буюу нийгэм, эдийн засаг, улс төр, байгаль хамгаалал, оюун санааны олон талын харилцааны эх булаг юм. Газрын харилцааны асуудал нь өөртөө газар зохион байгуулалт, кадастр, геодези, зураг зүй, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл зэрэг хоорондоо нягт уялдаа, холбоо бүхий олон асуудлыг багтаадаг. Т...

2011-03-03 01:23:45

Дэлгэрэнгүй ...
Аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал
Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилго бүхий “Аймгийн нээлтэй байдлын хөтөлбөр”-ийг боловсруулж 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд амралтын болон аялал жуулчлалын 14 аж ахуйн нэгж, 400-гаад жуулчид хүлээн авах чадал бүхий 41 зочид буудал үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд 2006 ...

2011-03-03 01:22:54

Дэлгэрэнгүй ...
Эрчим хүчний салбар өнөөгийн байдал
Сэлэнгэ аймагт цахилгаан эрчим хүч дамжуулах Төвийн Бүсийн (Цахилгаан Дамжуулах Сүлжээ) ЦДС ХК-ний мэдлийн 110кВ-ын 11 дэд станц 334.7 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, “Мон тай майнз” ХХК, “Хустай Ерөө” ХХК-ний эзэмшлийн 110 кВ-ын 2 дэд станц 5.6 км шугамууд байдаг. Аймгийн хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хан...

2011-03-03 01:22:33

Дэлгэрэнгүй ...