Төсөв санхүү
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭД КИОСК МАШИНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ
...

2020-01-16 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 11 ДЭХ УДААГИЙН ТООЛЛОГЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ
...

2020-01-09 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙНХЭНД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТААР “УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ӨДӨРЛӨГ” ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
...

2019-10-12 11:40:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ
...

2018-05-18 18:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
"ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ-2016" СУДАЛГААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР СЭЛЭНГЭ АЙМАГ 2-р БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ
...

2018-03-22 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ДОТООД АУДИТЫН ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА
...

2018-01-12 18:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙГ БАТАЛЛАА
...

2017-12-02 10:10:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн системийн талаар ня-бо нарт мэдлэг олголоо
...

2016-03-21 17:21:34

Дэлгэрэнгүй ...
"Ил тод байдлын санхүүгийн тайлангийн програм"-д тайлангаа шивж, илгээнэ үү!
...

2016-01-29 11:33:33

Дэлгэрэнгүй ...
Тайлангаа баталгаажуулна уу
...

2016-01-29 11:30:30

Дэлгэрэнгүй ...