Эрүүл мэнд
Ногоон Сэлэнгэ хөдөлгөөний хүрээнд
...

2014-04-28 12:37:00

Дэлгэрэнгүй ...
Цахим сургууль-цахим сургалт хөтөлбөр
...

2014-04-28 12:24:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулиудын талаархи мэдээлэл
...

2014-02-18 13:16:00

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсролын мэдээлэл
...

2014-02-18 13:13:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг дарга Улсын тэргүүний IY сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа
Аймгийн Засаг дарга С.Бүрэнбат Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний IY сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Гүнзгийрүүлсэн сургалттай гэдгээр нь иргэд энэ сургуулийг илүү сайн мэднэ. Сургуулийн зүгээс сургалтын орчин, багш боловсон хүчнээ мэргэшүүлж чадвахжуулах, хүүхдүүдээ хөгжүүлэх тал дэр багагүй шинэлэг ажлуудыг хийж ...

2014-01-15 15:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
“СУРЛАГА, УРЛАГ, СПОРТЫН ОНЦГОЙ АМЖИЛТ ГАРГАСАН ОЮУТНУУДАД СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ “ ЖУРАМ
...

2013-10-14 09:53:00

Дэлгэрэнгүй ...