Тендер шалгаруулалт
Нэр Хавсралт
1 Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж /Мандал сум/ татах
2 Агнуур зохион байгуулалт 2014 татах
3 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014 он татах
4 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014-01 сараас 2014-08 сар татах
5 Хөтөл хотын доторх инженерийн шугам сүлжээ татах
6 Түшиг сумын 04 квтын цахилгааны шугамын шинэчлэл татах
7 Сэлэнгэ аймгийн сумдын 04 квт-ын шугамын шинэчлэл Зүүнбүрэн Сант Баянгол Сайхан Шаамар Орхон Жавхлант Хушаат татах
8 Сүхбаатар сумын салхит 3-р багт тойрог зам тавих татах
9 Сумын төвийн шинэчлэл Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум татах
10 Зүүнбүрэн сумын сантехник засвар татах
11 Сант сумын багийн үйлчилгээний төвийн засвар татах
12 Цагааннуур сумын сургуулийн засвар татах
13 Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн их засвар татах
14 Түшиг сумын сургуулийн засвар татах
15 Спорт цогцолборын барилгын их засвар-Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум татах
16 Шаамар суманд Хайрган хучилттай авто зам тавих татах
17 Шаамар сумын төвийн цахилгааны шугамын шинэчлэл татах
18 Сумын төвийн шинэчлэл Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум татах
19 Хүүхэд залуучуудын Цагаан эрэг цогцолбор татах
20 Сүхбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн талбайд авто зогсоол барих татах
21 Сүхбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн талбайд авто зогсоол барих
22 Төмс хүнсний ногоог худалдаанд гаргахын өмнөх үйлдвэрийг дэмжих татах
23 Сүхбаатар хотын нийтийн орон сууцнуудын дунд тохижилт авто зогсоол барих татах
24 Сүхбаатар сумын зөөврийн сүүдрэвч хийх татах
25 Соёлын төвийн засвар Зүүнбүрэн сум татах
26 Ерөө сумын соёлын төвийн барилгын их засвар татах
27 Сумдын интернет холболт татах
28 Оргидог булгийн тохижилтын ажил татах
29 Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх тэмцлийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх татах
30 Мандал сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ татах
31 ИТХ-ын парк шинэчлэлт татах
32 Инженерийн хийцтэй гүний худаг барих татах
33 "Бүрэнхан цогцолбор" барих татах
34 Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 32 ширхэг микро автобус авах татах
35 Баянгол суманд гал тогооны засвар татах
36 Баянгол суманд 21 дүгээр цэцэрлэг барих татах
37 Баруунбүрэн суманд "Бүрэнхан цогцолбор" барих татах
38 Алтанбулаг сумын цэвэр бохир усны шугам засварлах татах
39 Сэлэнгэ аймгийн Концессын зүйлийн жагсаалт татах
40 Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд хайрган хучилттай авто зам тавих татах
41 Сүхбаатар суманд явган хүний зам тавих татах
42 Сүхбаатар сумын 15,16,17,18-р байрны дээвэр засвар татах
43 Алтанбулаг сумын Музейн цахилгааны шинэчлэлт татах
44 Мандал сумын сургуулийн засвар татах
45 Ерөө сумын ёслолын өргөө барих тендер татах
46 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт татах
47 Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт татах
48 Байгаль орчинг хамгаалах, байгаль орчинг нөхөн сэргээх арга хэмжээ татах
49 2013 оны замын сангийн хөрөнгөөр татах