Тендерийн урилга
“Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн поликлиник засвар”
...

2018-02-07 19:44:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын ундны усыг цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж тавих”
...

2018-02-07 19:44:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сант сумын соёлын төвийн их засвар”
...

2018-02-07 10:12:05

Дэлгэрэнгүй ...
“Шаамар сумын ЗДТГ-ын байрны их засвар”
...

2018-02-07 10:11:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Баянгол сумын шинэ соёлын төвийн зураг төсвийн үнэ”
...

2017-12-20 17:01:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сумын ЗДТГ-ын автомашин /Сэлэнгэ аймаг, Хушаат сум/”
...

2017-12-14 10:11:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах”
...

2017-11-24 16:59:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 2 болон 4 дүгээр багт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах”
...

2017-11-24 16:55:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасагт тоног төхөөрөмж авах”
...

2017-11-22 10:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасгийн их засварын ажил”
...

2017-11-22 10:06:01

Дэлгэрэнгүй ...