Тендерийн урилга
Соёлын төвийн барилгын цахилгаан монтажийн засвар /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-04-24 16:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 8-р баг буурын голын айлуудын дулааны шугам тавих
...

2020-04-24 16:12:05

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар
...

2020-04-24 16:09:05

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын Гэрэлт цогцолборын гэрэлтүүлгийн ажил
...

2020-04-21 11:06:08

Дэлгэрэнгүй ...
“Шинэ хөдөө” төсөл /Сэлэнгэ/
...

2020-04-20 10:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар
...

2020-04-15 14:46:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 8-р баг буурын голын айлуудын дулааны шугам тавих
...

2020-04-15 14:44:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сумын Номгон тосгонд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
...

2020-04-15 14:41:06

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар цэцэрлэг, "А" байр/
...

2020-04-15 14:39:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын партизаны талбайн тохижилтын ажил
...

2020-04-15 14:33:02

Дэлгэрэнгүй ...