Тендерийн урилга
“Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасагт тоног төхөөрөмж авах”
...

2017-10-10 16:00:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хөдөө ажиллах авто машин авах”
...

2017-09-27 17:10:03

Дэлгэрэнгүй ...
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
...

2017-08-24 15:12:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам талбайг асфальт бетоноор хучих”
...

2017-07-25 11:20:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Хилийн цэргийн 0243-р ангид моторт завь худалдан авах”
...

2017-06-30 17:55:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт автомашин авах”
...

2017-06-30 17:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургуулийн барилгын бохирын септик систем ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж барих шинэчлэх /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2017-06-30 17:49:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ”
...

2017-06-23 17:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Багийн төвийн засвар тохижилт /Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум/”
...

2017-06-23 09:02:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Баруунбүрэн сумын эмнэлгийн засвар”
...

2017-06-21 16:12:02

Дэлгэрэнгүй ...