Тендерийн урилга
“Цэцэрлэгийн барилгын дотор халаалтын шинэчлэлийн ажил /Сэлэнгэ, Сант сум/”
...

2017-04-21 15:21:11

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургуулийн урлаг заалны засвар /Сэлэнгэ Сүхбаатар сум, 2 дугаар сургууль/”
...

2017-04-21 14:32:12

Дэлгэрэнгүй ...
“Спорт ордны дээврийн засвар Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Биеийн тамир, спортын газар”
...

2017-04-12 18:01:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Сэлэнгийн долгио” чуулгын барилгын дээвэр, гадна фасад засвар Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум”
...

2017-04-12 18:00:36

Дэлгэрэнгүй ...
“Орхон сумын сургуулийн дээвэр засвар”
...

2017-04-03 17:14:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Эрүүл мэндийн төвийн засвар А, Б блокийн дээврийн засвар /Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум/”
...

2017-04-03 17:13:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Эрүүл мэндийн төвийн засвар /Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, Номгон тосгон/”
...

2017-04-03 17:11:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Байгалын ургамлын тооллого, зураглалыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгаж хүлээж авах”
...

2017-03-31 19:55:42

Дэлгэрэнгүй ...
“Ойн хөнөөлт шавьжийн тэмцлийн ажлыг хөнөөлт шавьжийн хэт олшролттой Мандал, Баруунбүрэн сумдад ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх”
...

2017-03-30 17:25:31

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 6 дугаар баг 60 айлын дахин төлөвлөлт”
...

2016-06-23 16:44:00

Дэлгэрэнгүй ...