Тендерийн урилга
“Сүхбаатар сумын хот тохижилтонд шаардлагатай хог тээвэрлэх олон үйлдэлт компактор авах”
...

2017-05-12 16:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
“1 сургуулийн барилгын дээврийн засвар /Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум/”
...

2017-05-10 17:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Бүх нийтээр мод тарих ажлыг Сүхбаатар сумын хэмжээнд зохион байгуулах, арчлан хамгаалах, хашаажуулах”
...

2017-05-02 18:09:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Байгалын ургамлын тооллого, зураглалыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгаж хүлээж авах”
...

2017-05-01 10:02:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар 3-р цэцэрлэгийн Б блокийн их засвар”
...

2017-04-25 16:51:12

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн барилгын дотор халаалтын шинэчлэлийн ажил /Сэлэнгэ, Сант сум/”
...

2017-04-21 15:21:11

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургуулийн урлаг заалны засвар /Сэлэнгэ Сүхбаатар сум, 2 дугаар сургууль/”
...

2017-04-21 14:32:12

Дэлгэрэнгүй ...
“Спорт ордны дээврийн засвар Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Биеийн тамир, спортын газар”
...

2017-04-12 18:01:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Сэлэнгийн долгио” чуулгын барилгын дээвэр, гадна фасад засвар Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум”
...

2017-04-12 18:00:36

Дэлгэрэнгүй ...
“Орхон сумын сургуулийн дээвэр засвар”
...

2017-04-03 17:14:00

Дэлгэрэнгүй ...