Тендерийн урилга
Цагааннуур сумын цэцэрлэгийн гадна фасад засвар
...

2019-05-10 10:21:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын сургуулийн спорт заалны засвар
...

2019-05-10 09:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
Автомашин худалдан авах
...

2019-05-09 17:21:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Хушаат сум/”
...

2019-05-08 09:32:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгийн долгио чуулгад гадна гэрэлтүүлэг авах
...

2019-05-01 11:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
Жавхлант сумын ЗДТГ-т автомашин авах
...

2019-05-01 10:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эмхэтгэл
...

2019-05-01 10:20:03

Дэлгэрэнгүй ...
БСУГ-ын барилгын засвар
...

2019-04-23 11:08:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 6 дугаар баг шарын 1-13 байр, 21,22,23-р байрны орцны цонх, гэрэлтүүлэг шинэчлэх
...

2019-04-23 10:21:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын ахмадын сувиллын засвар
...

2019-04-23 10:03:01

Дэлгэрэнгүй ...