Тендерийн урилга
“Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж, ор худалдан авах”
...

2019-01-28 16:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн цагдаагийн газарт хурд хэмжигч болон согтуурлын хэмжээ тогтоогч авах”
...

2019-01-25 12:01:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сайхан сумын эмнэлэгт тоног төхөөрөмж”
...

2019-01-25 11:20:01

Дэлгэрэнгүй ...
”Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт ариутгалын төвлөрсөн аппарат авах”
...

2019-01-25 10:47:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байранд зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж авах”
...

2019-01-24 11:25:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Авто тээврийн хэрэгсэл худалдан авах”
...

2018-12-14 09:40:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Төрийн албаны зөвлөлд тоног төхөөрөмж худалдан авах”
...

2018-09-04 09:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
”Баянгол сумын төвд 1,6км бетонон хучилттай зам тавих”
...

2018-08-14 09:51:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 3-р багийн салхитын аманд дулааны шугам шинээр татах”
...

2018-07-20 09:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 8-р багийн буурын голд дулааны шугам шинээр татах”
...

2018-07-19 16:21:01

Дэлгэрэнгүй ...