Тендерийн урилга
“ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖИЙН ТЭМЦЛИЙН АЖЛЫГ ҮҮРГИЙН ШҮРШИГЧЭЭР ЯВУУЛАХ”
...

2018-04-04 15:54:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийн хүрээнд Сумын болон сум дундын ойн ангиудыг түшиглэн ойн нөхөрлөлүүдэд ойг цэвэрлэх, хаягдал модыг ашиглан шахмал түлш гаргах бага оврын тоног төхөөрөмжөөр хангах”
...

2018-04-04 05:52:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургууль, Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Алтанбулаг, Жавхлант сум/”
...

2018-04-03 17:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүнсний ногооны зоорь /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/”
...

2018-03-30 15:21:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын шугам сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум 2,6,7 дугаар баг”
...

2018-03-29 16:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дээврийн засвар /Сэлэнгэ Сүхбаатар сум/”
...

2018-03-23 16:44:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Ерөө сумын Бугант тосгоны ундны усны нөөцийн санг шинэчлэх”
...

2018-03-23 16:36:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Ойжуулалтын ажлыг 300 га талбайд мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх”
...

2018-03-23 16:36:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Багуудад тоног төхөөрөмж авах”
...

2018-03-23 16:34:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Инженерийн шугам сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/”
...

2018-03-23 16:33:02

Дэлгэрэнгүй ...