Тендерийн урилга
Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/
...

2022-03-29 09:47:01

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДТГ-т шатахуун худалдан авах
...

2022-03-24 09:24:03

Дэлгэрэнгүй ...
Дамбо 2-р цэцэрлэгийн сантехникийн шугам сүлжээний засвар /Алтанбулаг сум/
...

2022-03-17 10:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
Балгас барилга буулгах /Сүхбаатар сум, Ган зам 7-р баг/
...

2022-03-15 14:27:03

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх
...

2022-03-10 09:38:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд шатахуун худалдан авах
...

2022-03-07 16:20:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ЗДТГ-т шатахуун худалдан авах
...

2022-03-07 15:36:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Нэгдсэн музейн гадна тохижилт
...

2022-03-07 12:29:01

Дэлгэрэнгүй ...
5-р сургуулийн их засвар, гадна биеийн тамирын талбайн засвар /Сүхбаатар сум Хонгорморьт 1-р баг/
...

2022-03-04 15:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
4,5,12-р байрны дээврийн засварын ажил /Сүхбаатар сум Орхон 6-р баг/
...

2022-03-04 09:35:01

Дэлгэрэнгүй ...