Тендерийн урилга
“Хилийн цэргийн 0243-р ангид моторт завь худалдан авах”
...

2017-06-30 17:55:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт автомашин авах”
...

2017-06-30 17:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургуулийн барилгын бохирын септик систем ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж барих шинэчлэх /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2017-06-30 17:49:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ”
...

2017-06-23 17:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Багийн төвийн засвар тохижилт /Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум/”
...

2017-06-23 09:02:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Баруунбүрэн сумын эмнэлгийн засвар”
...

2017-06-21 16:12:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Алтанбулаг гаалийн шалган нэвтрүүлэх байрны нийтийн бие засах өрөөний тохижилт/орох, гарах/”
...

2017-06-21 12:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 4-н багт ухаалаг худгийн тоног төхөөрөмж суурилуулах”
...

2017-06-21 12:14:05

Дэлгэрэнгүй ...
Усан спортын төвд хүүхдийн сургалтын зам худалдан авах
...

2017-06-20 18:03:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сайхан сумын Засаг даргын тамгын газрын барилгын дээврийн их засвар”
...

2017-06-07 16:58:03

Дэлгэрэнгүй ...