Тендерийн урилга
Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэг, Сайхан сум дундын эмнэлэг, Сум тосгодуудын эмнэлэгт эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх
...

2020-04-15 14:29:05

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд наадмын талбай барих
...

2020-04-14 11:43:08

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 4-р багт тоглоомын талбай байгуулах
...

2020-04-14 11:42:03

Дэлгэрэнгүй ...
Баруунбүрэн сумын соёлын төвд тоног төхөөрөмж, сандал авах
...

2020-04-13 14:44:05

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-04-13 14:41:06

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-04-13 14:38:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/
...

2020-04-13 14:34:06

Дэлгэрэнгүй ...
Баянгол суманд олон улсын авто зам, төмөр замын доогуур бохирын ус зайлуулах шугам байгуулах
...

2020-04-13 14:32:01

Дэлгэрэнгүй ...
Мандал сумын Хэрх тосгоны соёлын төвийн барилгын их засвар
...

2020-04-13 14:29:03

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/
...

2020-04-13 14:27:01

Дэлгэрэнгүй ...