Тендерийн урилга
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт мужаан цехийн тоног төхөөрөмж авах
...

2020-04-10 11:26:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж авах
...

2020-04-10 10:29:03

Дэлгэрэнгүй ...
Цэвэр усны шугам /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Хонгор морьт, 1 дүгээр баг/
...

2020-04-08 10:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/
...

2020-04-04 12:48:02

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сэлэнгэ, Ерөө сум/
...

2020-04-02 09:53:09

Дэлгэрэнгүй ...
Соёлын төвийн барилгын цахилгаан монтажийн засвар /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-04-02 09:52:06

Дэлгэрэнгүй ...
Хараа голын эрэг оочмын газруудыг бургасжуулах ажлыг Баянгол, Мандал суманд тус бүр 10 га талбайд гүйцэтгүүлэх
...

2020-04-02 09:50:03

Дэлгэрэнгүй ...
Хушаат сумын соёлын төвийн их засвар
...

2020-04-02 09:46:08

Дэлгэрэнгүй ...
Цэнхэрийн 15,16,17-р байр тоглоомын талбай байгуулах
...

2020-04-02 09:43:05

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/
...

2020-04-02 09:41:02

Дэлгэрэнгүй ...