Тендерийн урилга
Эмнэлэгүүдэд ор худалдан авах
...

2019-04-22 09:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын Гэрэлт цогцолборын гэрэлтүүлгийн ажил”
...

2019-04-16 11:02:01

Дэлгэрэнгүй ...
Спорт заалын барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/
...

2019-04-15 16:12:01

Дэлгэрэнгүй ...
“ЦАГААННУУР СУМЫН АХМАДЫН БАЙРНЫ ЗАСВАР”
...

2019-04-05 10:02:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургуулийн барилгын дээврийн их засвар /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, 2 дугаар сургууль/”
...

2019-04-05 10:02:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн дээврийн засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар сургууль/
...

2019-04-05 10:01:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Бага сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/”
...

2019-04-05 10:00:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Дотуур байрын барилга, 60 ор /Сэлэнгэ, Түшиг сум/”
...

2019-04-05 09:58:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум, 11 дүгээр цэцэрлэг/”
...

2019-03-29 17:04:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах, 200 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 7 дугаар баг/”
...

2019-03-29 17:01:02

Дэлгэрэнгүй ...