Тендерийн урилга
“Сургуулийн барилгын дээврийн их засвар /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, 2 дугаар сургууль/”
...

2019-04-05 10:02:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн дээврийн засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар сургууль/
...

2019-04-05 10:01:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Бага сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/”
...

2019-04-05 10:00:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Дотуур байрын барилга, 60 ор /Сэлэнгэ, Түшиг сум/”
...

2019-04-05 09:58:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум, 11 дүгээр цэцэрлэг/”
...

2019-03-29 17:04:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах, 200 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 7 дугаар баг/”
...

2019-03-29 17:01:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Нэгдсэн эмнэлгийн цонхны их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-29 16:58:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-29 16:55:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга худалдан авах /Сэлэнгэ, Мандал сум, Олимп цэцэрлэг/”
...

2019-03-26 15:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум/”
...

2019-03-25 16:46:03

Дэлгэрэнгүй ...