Тендерийн урилга
“Сумын төвийн бохир усны шугам хоолой, 5.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-22 11:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-22 11:42:04

Дэлгэрэнгүй ...
“Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/”
...

2019-03-21 15:21:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Суудлын автомашин авах”
...

2019-03-20 14:32:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Орон нутгийн өмчийн газарт автомашин авах”
...

2019-03-20 14:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүдэр, Ерөө, Мандал, Баруунбүрэн, Цагааннуур сумын ойн санд сибирь хуш, сибирь жодооны тарьц, суулгацаар /25 га /ойжуулалт хийх”
...

2019-03-13 12:24:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын төвлөрсөн хогын цэгийг дарж булшилж техникийн нөхөн сэргээлт, болон хашаажуулах ажлыг хийлгэх”
...

2019-03-12 16:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн хагалгааны аппарат, тоног төхөөрөмж авах”
...

2019-03-12 10:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Аймгийн хэмжээнд ерөнхий агнуур зохион байгуулалт ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх”
...

2019-03-12 10:10:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг 8000 га талбайд үүргийн шүршигчээр явуулах”
...

2019-03-12 10:05:02

Дэлгэрэнгүй ...