Тендерийн урилга
“Нэгдсэн эмнэлгийн цонхны их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-29 16:58:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-29 16:55:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга худалдан авах /Сэлэнгэ, Мандал сум, Олимп цэцэрлэг/”
...

2019-03-26 15:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум/”
...

2019-03-25 16:46:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сумын төвийн бохир усны шугам хоолой, 5.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-22 11:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/”
...

2019-03-22 11:42:04

Дэлгэрэнгүй ...
“Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/”
...

2019-03-21 15:21:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Суудлын автомашин авах”
...

2019-03-20 14:32:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Орон нутгийн өмчийн газарт автомашин авах”
...

2019-03-20 14:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүдэр, Ерөө, Мандал, Баруунбүрэн, Цагааннуур сумын ойн санд сибирь хуш, сибирь жодооны тарьц, суулгацаар /25 га /ойжуулалт хийх”
...

2019-03-13 12:24:01

Дэлгэрэнгүй ...