Тендерийн урилга
Улсын бүртгэлийн хэлтэст автомашин авах
...

2020-06-09 11:30:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/
...

2020-06-09 11:29:05

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-т сагстай өргөгч машин авах
...

2020-06-09 10:25:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сум Номгон тосгоны ЭМТ-ийн хүчитгэл
...

2020-06-09 10:11:02

Дэлгэрэнгүй ...
Нисэх онгоцны зурвас байгуулах
...

2020-06-09 09:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сумын Номгон тосгонд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
...

2020-06-09 09:23:04

Дэлгэрэнгүй ...
“Шинэ хөдөө” төсөл /Сэлэнгэ/
...

2020-06-02 10:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
Соёлын төвийн барилгын цахилгаан монтажийн засвар /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-04-24 16:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 8-р баг буурын голын айлуудын дулааны шугам тавих
...

2020-04-24 16:12:05

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар
...

2020-04-24 16:09:05

Дэлгэрэнгүй ...