Тендерийн урилга
“Түшиг сумын соёлын төвийн засвар”
...

2019-03-07 10:05:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургуулийн гадна фасад засвар”
...

2019-03-07 09:48:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Орхон сумын “Атар-60” цогцолборын тохижилт”
...

2019-03-07 09:28:02

Дэлгэрэнгүй ...
Ойн түймэрт шатсан, хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн, мод бэлтгэсэн 242 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар ойжуулалтын ажлыг хийлгүүлэх”
...

2019-02-28 11:20:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж, ор худалдан авах”
...

2019-01-28 16:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн цагдаагийн газарт хурд хэмжигч болон согтуурлын хэмжээ тогтоогч авах”
...

2019-01-25 12:01:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сайхан сумын эмнэлэгт тоног төхөөрөмж”
...

2019-01-25 11:20:01

Дэлгэрэнгүй ...
”Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт ариутгалын төвлөрсөн аппарат авах”
...

2019-01-25 10:47:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байранд зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж авах”
...

2019-01-24 11:25:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Авто тээврийн хэрэгсэл худалдан авах”
...

2018-12-14 09:40:01

Дэлгэрэнгүй ...