Тендерийн урилга
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум/
...

2020-03-25 10:42:03

Дэлгэрэнгүй ...
Мөнгөнхараа чуулгын байрын их засвар, тоног төхөөрөмж /Сэлэнгэ, Мандал сум/
...

2020-03-24 16:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Орхон сум/
...

2020-03-24 14:41:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт тавилга, тоног төхөөрөмж авах
...

2020-03-23 14:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт мужаан цехийн тоног төхөөрөмж авах
...

2020-03-20 09:16:02

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/
...

2020-03-20 09:14:07

Дэлгэрэнгүй ...
Баянгол суманд олон улсын авто зам, төмөр замын доогуур бохирын ус зайлуулах шугам байгуулах
...

2020-03-20 09:12:06

Дэлгэрэнгүй ...
Цөлжилтийн судалгаанд тулгуурлан Жавхлант, Баянгол, Алтанбулаг, Орхон, Орхонтуул, Сайхан зэрэг сумдад тус бүр 10 га талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгүулах
...

2020-03-17 12:19:02

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын орон нутгийн судлах танхимын шугам засвар
...

2020-03-17 12:14:05

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд наадмын талбай барих
...

2020-03-17 12:11:02

Дэлгэрэнгүй ...