Тендерийн урилга
“Сүхбаатар сумын төвлөрсөн хогын цэгийг дарж булшилж техникийн нөхөн сэргээлт, болон хашаажуулах ажлыг хийлгэх”
...

2019-03-12 16:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн хагалгааны аппарат, тоног төхөөрөмж авах”
...

2019-03-12 10:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Аймгийн хэмжээнд ерөнхий агнуур зохион байгуулалт ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх”
...

2019-03-12 10:10:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг 8000 га талбайд үүргийн шүршигчээр явуулах”
...

2019-03-12 10:05:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Түшиг сумын соёлын төвийн засвар”
...

2019-03-07 10:05:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургуулийн гадна фасад засвар”
...

2019-03-07 09:48:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Орхон сумын “Атар-60” цогцолборын тохижилт”
...

2019-03-07 09:28:02

Дэлгэрэнгүй ...
Ойн түймэрт шатсан, хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн, мод бэлтгэсэн 242 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар ойжуулалтын ажлыг хийлгүүлэх”
...

2019-02-28 11:20:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж, ор худалдан авах”
...

2019-01-28 16:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн цагдаагийн газарт хурд хэмжигч болон согтуурлын хэмжээ тогтоогч авах”
...

2019-01-25 12:01:02

Дэлгэрэнгүй ...