Тендерийн урилга
“Төрийн албаны зөвлөлд тоног төхөөрөмж худалдан авах”
...

2018-09-04 09:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
”Баянгол сумын төвд 1,6км бетонон хучилттай зам тавих”
...

2018-08-14 09:51:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 3-р багийн салхитын аманд дулааны шугам шинээр татах”
...

2018-07-20 09:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сумын 8-р багийн буурын голд дулааны шугам шинээр татах”
...

2018-07-19 16:21:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Мандал сум Түнхэл тосгоны спорт заал, соёлын төвд агааржуулалт, дээврийн засвар, гэрэлтүүлэг”
...

2018-07-19 10:35:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Биеийн тамир спортын газрын сантехникийн засварын ажил”
...

2018-07-19 10:33:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Цэцэрлэгийн гадна шугам , сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Тарни баг, Дарьт цэцэрлэг/”
...

2018-07-16 11:07:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар сум 24-р байрны сантехникийн шугам сүлжээний засвар”
...

2018-07-04 12:49:01

Дэлгэрэнгүй ...
“ЖАВХЛАНТ СУМАНД ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН БАЙР БАРИХ”
...

2018-06-26 14:15:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах”
...

2018-06-08 16:32:01

Дэлгэрэнгүй ...