Тендерийн урилга
Нийтийн эзэмшлийн байруудын фасадын засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/
...

2020-03-17 12:09:05

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар суманд багийн болон өрхийн эмнэлгийн байр барих
...

2020-03-17 12:07:01

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-03-16 17:28:02

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар суманд ундны усны худаг гаргах
...

2020-03-16 17:26:01

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын дотор сантехник, бохирын шугамын их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/
...

2020-03-16 17:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
Нийтийн эзэмшлийн байруудын инженерийн шугам сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Орхон баг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дугаар баг/
...

2020-03-16 17:21:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ЗДТГ-ын үүдний довжооны засвар
...

2020-03-16 17:19:01

Дэлгэрэнгүй ...
Таван хан морин хуур сургалтын төвд хувцас хэрэглэл худалдан авах
...

2020-03-16 17:17:08

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 4-р цэцэрлэгийн гадна фасад засвар
...

2020-03-16 17:16:02

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын партизаны талбайн тохижилтын ажил
...

2020-03-16 17:14:02

Дэлгэрэнгүй ...