Тендерийн урилга
Сүхбаатар сумын Гэрэлт цогцолборын гэрэлтүүлгийн ажил
...

2020-04-21 11:06:08

Дэлгэрэнгүй ...
“Шинэ хөдөө” төсөл /Сэлэнгэ/
...

2020-04-20 10:12:03

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар
...

2020-04-15 14:46:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 8-р баг буурын голын айлуудын дулааны шугам тавих
...

2020-04-15 14:44:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сумын Номгон тосгонд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
...

2020-04-15 14:41:06

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар цэцэрлэг, "А" байр/
...

2020-04-15 14:39:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын партизаны талбайн тохижилтын ажил
...

2020-04-15 14:33:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэг, Сайхан сум дундын эмнэлэг, Сум тосгодуудын эмнэлэгт эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх
...

2020-04-15 14:29:05

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд наадмын талбай барих
...

2020-04-14 11:43:08

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 4-р багт тоглоомын талбай байгуулах
...

2020-04-14 11:42:03

Дэлгэрэнгүй ...