Тайлан, дүгнэлт, аудит
Нэр Хавсралт
1 Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны тайлан: бараа ажил үйлчилгээ татах
2 Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны тайлан: улсын төсөв татах
3 Худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний 2014 оны мэдээлэл /эхний 10 сарын байдлаар/ татах
4 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014 татах
5 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014-01 сараас 2014-08 сар татах
6 аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалт татах
7 Бараа ажил үйлчилгээний 2013 оны тайлан татах