Хүний нөөцийн стратеги
Нэр Хавсралт
1 "Олон нийтийн оролцоо-Төрийн үйлчилгээ" хөтөлбөр татах
2 Төрийн албан хаагчдын "Нийгмийн баталгаа" хөтөлбөр татах
3 "Үйлчлүүлэгчдээс төрийн байгууллага, албан хаагчдын үйл ажиллагааны талаар санал асуулга авах журам" батлагдлаа. татах
4 ИТХ-ын тогтоол татах