Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Биеийн тамир, спортын газрын үзүүлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Спортын хэрэглэл, материалаар үйлчлэх

Хувь хүн, албан байгууллагад өдрөөр

-Тухайн авах иргэнийн цахим үнэмлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөгчийн ажлын үнэмлэх /Үрэгдүүлсэн тохиолдолд үнийн дүнгээр тооцож, нөхөн төлүүлнэ./

2000-5000

2

Заалны үйлчилгээ

-Албан байгууллага болон тамирчид иргэдийн хүсэлт

Хүүхэд нэг цаг 1000

Том хүн нэг цаг 1500

Албан байгууллага аж ахуйн нэгж

Нэг цаг 15000

3

Зөвлөгөө мэдээллээр хангах үйлчилгээ

-Албан байгууллага болон иргэд, тамирчдын хүсэлт

Үнэ төлбөргүй

4

Спортын зэрэг цол олгох

-       -Амжилт гаргасан тодорхойлолт

-       -Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-       -1 хувь цээж зураг

1500