Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
101 2017-06-15 А/280 Шагайн харвааны тэмцээнд дэмжлэг үзүүлэх 1,000,000₮ Сэлэнгэ Спорт сургууль 2017-06-19
102 2017-04-28 А/192 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Иргэн Д.Оюунсүрэнд буцалтгүй тусламж 2017-06-14
103 2017-04-24 А/164 Онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурал зохион байгуулах 25,754,180₮ Сүлд медиа ХХК, Лед дэлгэц, бүх сумд тээврийн зардал 2017-06-13
104 2017-06-02 А/257 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1,849,000₮ 2017-06-13
105 2017-05-19 А/231 Нэг иргэн-Нэг бүртгэл аян зохион байгуулах тухай 1,887,000₮ Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2017-06-13
106 2017-06-02 А/260 Хөрөнгө гаргах тухай 2,001,950₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-06-13
107 2017-06-02 А/258 Аугаа их эх орны дайны ялалтын 72 жилийн ойн арга хэмжээ зохион байгуулах 836,600₮ Сэлэнгэ баян-уул ХХК, Уран гар дизайн ХХК 2017-06-13
108 2017-05-05 А/212 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 3,000,000₮ Засгийн мэдээ ХХК 2017-06-13
109 2017-05-11 А/217 Хөрөнгө гаргах тухай 2,240,000₮ СБ 2-12 жилийн сургуульд 2017-06-13
110 2017-06-02 А/256 Сургалтын төлбөрийн дэмжлаг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Б.Болорчимэгт сургалтын дэмжлэг 2017-06-13
111 2017-05-29 А/254 Шагнаж урамшуулах тухай 2,126,000₮ АЗДТГ-ын касс, Баян уул ХХК 2017-06-13
112 2017-05-19 А/229 иргэн М.Бямбасүрэнд дэмжлэг үзүүлэх тухай 800,000₮ иргэн М.Бямбасүрэнд 2017-06-13
113 2017-05-19 А/260 Бор будааны үр авах тухай 1,744,200₮ Нью элит үр ХХК 2017-06-12
114 2017-05-05 A/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай 600,000₮ Миний Монгол интертайнмент ХХК / 1-3 сар/ 2017-06-08
115 2017-05-05 А/205 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах тухай 1,410,000₮ аймгийн Татварын хэлтэс 2017-06-08
116 2017-05-24 А/245 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1,350,000₮ Аймгийн ахмадын холбоонд 2017-06-08
117 2017-04-18 А/174 Хөрөнгө гаргах тухай /Архивт сейф/ 2,129,000₮ Сити сейф ХХК, бусад зардалд 2017-06-08
118 2017-05-19 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Т.Ижилмөрөнд буцалтгүй тусламж 2017-06-08
119 2017-06-02 А/261 Тамирчдын зардал гаргах тухай 4,004,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
120 2017-04-28 А/194 Хөрөнгө гаргах тухай /БНСУ-д сагсан бөмбөгийн тэмцээнд/ 1,325,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08