Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
101 2018-08-13 А/315 Хөрөнгө гаргах тухай 3,000,000₮ Сант сум Н,С 2018-07-26
102 2018-05-14 А/164 Хөрөнгө гаргах тухай 10,000,000₮ Тагнуулын газар 2018-07-26
103 2018-06-08 А/225 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ ХЦ-ийн 0101-р анги 2018-07-26
104 2018-05-29 а/184 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,540,000₮ Шүүхийн шинжилгээний алба 2018-07-26
105 2018-07-25 А/292 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-07-17
106 2018-05-30 а/198 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ч.Мөнгөндалай 2018-07-09
107 2018-05-30 А/191 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 850,000₮ Амархүү 2018-07-09
108 2018-05-30 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Т.Отгонзаяа 2018-07-09
109 2018-07-09 А/267 800 оноо авсан сурагчдад урамшуулал олгох тухай 2,000,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-07-09
110 2018-07-02 а/255 /Аймгийн ХХ/ Алтаргана наадамд оролцох тухай 13,417,400₮ нэйшил эжэнсти ХХК, Зэлтэрийн зам, Дашдаваа, Наранцэцэг, Батнасан, ЗДТГ-ын касс, Оюунцэцэг 2018-07-03
111 2018-06-21 а/246 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 908,295₮ Модерн номадс, Цахим ертөнц, Мөнгөнсаран 2018-06-28
112 2018-06-11 а/230 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 3,427,500₮ Төгс оюун итгэл ХХК 2018-06-22
113 2018-05-29 а/186 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,000,000₮ Эгсүн төв 2018-06-21
114 2018-06-14 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ Ж.Од 2018-06-20
115 2018-05-04 А/154 Шагнах тухай 1,040,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-06-20
116 2018-06-07 а/221 Хөрөнгө гаргах тухай 2,880,000₮ Эйр транс 2018-06-18
117 2018-05-09 а/158 /Аймгийн ХХ/ Ажлын хэсэг байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 1,893,000₮ Ах трейд, Наранзул 2018-06-13
118 2018-05-14 а/165 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,574,400₮ Эрүүл мэндийн газар 2018-06-12
119 2018-05-30 а/204 /Аймгийн ХХ/ Сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулах 388,800₮ Мөнгөнсаран 2018-06-12
120 2018-06-06 а/218 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 4,130,000₮ БТСГ 2018-06-08