Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
101 2018-05-28 А/182 Эх орны ялалтын баярын 73 жилийн ойн арга хэмжээ 2,160,350₮ Сэлэнгэ баян уул, Аргангат ХХК, 2018-06-06
102 2018-05-30 А/194 Үндэсний сур харваан тэмцээн зохион байгуулах 2,500,000₮ БТСГ 2018-06-05
103 2018-05-30 а/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ Ахмадын холбоо 2018-05-31
104 2018-05-30 а/211 Хөрөнгө гаргах тухай 3,996,000₮ Сүхбаатар сум ЗДТГ 2018-05-31
105 2018-05-09 А/161 Төв хангайн бүсийн үсчин гоо засалчдын тэмцээн 2,350,000₮ Үсчин гоо засалчдын холбоо 2018-05-23
106 2018-04-27 а/135 /2016-2020 ҮАХЗ/ Ахмад багш нарын зөвөлгөөн зохион байгуулах 2,441,200₮ БСГ 2018-05-17
107 2018-02-13 А/45 Аймгийн хэмжээнд үйлдвэрийн тооллого явуулах 1,662,736₮ Шунхлай, Ахан дүүс, Мөнхжаргал 2018-05-16
108 2018-05-09 А/158 Хөрөнгө гаргах тухай 3,806,100₮ Аэр маркет, Сайнцог 2018-05-11
109 2018-03-20 А/91 Бичил уурхай эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөн 507,000₮ ЗДТГ касс, Шинэ бадрах ХХК, Цахим ертөнц ХХК 2018-05-10
110 2018-05-04 а/145 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэргэжил сонголт-2018 арга хэмжээг зохион байгуулах 2,324,800₮ Аргангат, Шунхлай, Комфорт, Цацрал, Энхцэцэг, Батзаяа 2018-05-09
111 2018-04-27 а/136 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ 4-р цэцэрлэг 2018-05-08
112 2018-05-04 а/146 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,497,000₮ Татварын хэлтэс 2018-05-08
113 2018-05-04 а/157 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,446,200₮ Барседон олимпийн зөвлөл 2018-05-08
114 2018-05-03 а/144 /2016-2020 ҮАХЗ/ Бид Сэлэнгийн үр сад наадам зохион байгуулах 3,767,500₮ БСГ 2018-05-08
115 2018-04-05 а/114 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ а.Энхтуул 2018-05-08
116 2018-04-06 а/120 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хэвлэлтийн зардал гаргах тухай 6,200,000₮ Сэлэнгэ принтинг, Тод дизайн 2018-04-25
117 2018-04-10 А/121 Цэрэг татлага зохион байгуулах 3,744,500₮ АНЭ, Мандал, Сайхан Сүхбаатар сумд 2018-04-20
118 2018-03-15 А/80 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 3,000,000₮ М.Баярбаатар 2018-04-20
119 2018-03-06 А/72 Аймгийн Төрийн албан хаагчдын нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулах 6,777,200₮ ЗДТГ касс, Сэлэнгэ принтинг, Цахим ертөнц, Бадамгарав, Судхана, Баян уул 2018-04-20
120 2018-04-02 А/110 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах 2,004,000₮ Сүхбаатар сум 2018-04-19