Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
21 2019-02-04 А/36 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Нэгдсэн эмнэлэгийн дарга Ц.Эрдэнэчимэгт 2019-05-30
22 2019-05-29 А/202 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ аймгийн Банкны ажилчдын хөгжил төв 2019-05-29
23 2019-04-12 А/130 Хөрөнгө гаргах тухай /Цэрэг татлагад/ 1,191,500₮ Цант орхон ХХК, Гавшгай ус ХХК, Монгол шуудан ХК 2019-05-28
24 2019-05-21 А/194 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Ө.Чинзоригт 2019-05-28
25 2019-05-22 А/195 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 1,826,500₮ ЭЭМДА ХХК, Оюуномун гэгээ ХХК 2019-05-28
26 2019-05-21 А/182 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,705,000₮ Шаамар сумын МСҮТ-д 2019-05-28
27 2019-05-21 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ аймгийн ЗДТГ 2019-05-23
28 2019-04-15 А/135 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 588,000₮ аймгийн Сэлэнгийн Долгио чуулгад 2019-05-17
29 2019-04-17 А/148 Хөрөнгө гаргах тухай 689,709₮ аймгийн БТСГ-т 2019-05-17
30 2019-04-17 А/146 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Г.Долгорсүрэнд 2019-05-17
31 2019-05-01 А/151 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-т 2019-05-17
32 2019-04-04 А/101 Хөрөнгө гаргах тухай 1,500,000₮ Зоонозын өвчин судлалын төвд 2019-04-10
33 2019-02-26 А/43 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Д.Батжаргалд 2019-04-09
34 2019-03-15 А/77 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Г.Отгонминж-д 2019-04-09
35 2019-01-14 А/13 "Атрын нутгийн амар мэнд" 3,384,700₮ УБ МҮОНТв 2019-04-09
36 2019-03-22 А/93 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Шинэзаяад 2019-04-04
37 2018-03-22 а/96 /2016-2020 ҮАХЗ/ Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай 14,400,000₮ Таны сэлэнгэ, Миний монгол, Шинэ гэгээ, Монцамэ, МҮОНРТ, Нутаг 21, ТВ9, Молор 2018-10-18
38 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 2018-10-09
39 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 2018-10-09
40 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 2018-10-09