Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
21 2018-08-06 А/304 Гамшигтай холбоотой хөрөнгө гаргах тухай 10,885,375₮ ОБГ 2018-08-14
22 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 2018-08-14
23 2018-05-29 А/189 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ Ж.Даваасамбуу 2018-07-27
24 2018-07-09 А/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Б.Баттулга 2018-07-26
25 2018-06-14 А/233 Хөрөнгө гаргах тухай 8,500,000₮ Шунхлай, Мобиком 2018-07-26
26 2018-08-13 А/315 Хөрөнгө гаргах тухай 3,000,000₮ Сант сум Н,С 2018-07-26
27 2018-05-14 А/164 Хөрөнгө гаргах тухай 10,000,000₮ Тагнуулын газар 2018-07-26
28 2018-06-08 А/225 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ ХЦ-ийн 0101-р анги 2018-07-26
29 2018-07-25 А/292 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-07-17
30 2018-05-30 а/198 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ч.Мөнгөндалай 2018-07-09
31 2018-05-30 А/191 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 850,000₮ Амархүү 2018-07-09
32 2018-05-30 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Т.Отгонзаяа 2018-07-09
33 2018-07-09 А/267 800 оноо авсан сурагчдад урамшуулал олгох тухай 2,000,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-07-09
34 2018-06-21 а/246 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 908,295₮ Модерн номадс, Цахим ертөнц, Мөнгөнсаран 2018-06-28
35 2018-06-11 а/230 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 3,427,500₮ Төгс оюун итгэл ХХК 2018-06-22
36 2018-05-29 а/186 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,000,000₮ Эгсүн төв 2018-06-21
37 2018-06-14 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ Ж.Од 2018-06-20
38 2018-05-04 А/154 Шагнах тухай 1,040,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-06-20
39 2018-06-07 а/221 Хөрөнгө гаргах тухай 2,880,000₮ Эйр транс 2018-06-18
40 2018-05-09 а/158 /Аймгийн ХХ/ Ажлын хэсэг байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 1,893,000₮ Ах трейд, Наранзул 2018-06-13