Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
21 2019-03-22 А/93 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Шинэзаяад 2019-04-04
22 2018-03-22 а/96 /2016-2020 ҮАХЗ/ Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай 14,400,000₮ Таны сэлэнгэ, Миний монгол, Шинэ гэгээ, Монцамэ, МҮОНРТ, Нутаг 21, ТВ9, Молор 2018-10-18
23 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 2018-10-09
24 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 2018-10-09
25 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 2018-10-09
26 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 2018-10-09
27 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 2018-10-09
28 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 2018-10-09
29 2018-10-04 А/369 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ц.Орхонтунгалаг 2018-10-09
30 2018-08-22 А/326 Жуух бичиг хэвлүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай 3,220,000₮ ЗДМ 2018-10-03
31 2018-10-01 а/363 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Х.Мөнх-ундраа 2018-10-03
32 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 2018-09-25
33 2018-09-05 А/338 Сэлэнгийн ногоон өдрүүдийг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 2,125,553₮ Шунхлай, 17 сум, 4 тосгон 2018-09-25
34 2018-09-21 А/352 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,332,800₮ М.Тэмүүлэн 2018-09-21
35 2018-05-17 а/169 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,257,000₮ Монголын зочид буудлуудын холбоо 2018-09-21
36 2018-09-17 а/345 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ МСНЭ 2018-09-21
37 2018-09-18 А/351 Хөрөнгө гаргах тухай 5,194,000₮ Эйр транс, Б.Энхбат 2018-09-20
38 2018-09-18 а/348 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Сэлэнгийн долгио чуулга 2018-09-19
39 2018-09-18 а/347 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Мөнгөн хараа чуулга 2018-09-19
40 2018-09-05 а/337 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 500,000₮ МХҮХ 2018-09-19