Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
21 2021-09-13 А/268 Үнэнийг дэнсэлсэн он жилүүд ном 4,020,000₮ ТЭПЭ ХХК 2021-09-14
22 2021-09-09 А/266 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ иргэн Д.Бат-эрдэнэ 2021-09-10
23 2021-09-02 А/249 Цагдаагийн алба хаагчдын хоолны зардал 3,370,000₮ Судхана ХХК 2021-09-10
24 2021-09-07 А/250 4 замын постны алба хаагчдын зардал 3,000,000₮ Дулаанхаан тосгоны Захирагчийн албаф 2021-09-08
25 2021-02-05 А/36 Хөрөнгө гаргах тухай /цаг тооны бичиг/ 9,600,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 2021-02-19
26 2021-02-10 А/39 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах дэмжлэг үзүүлэх 14,280,000₮ Сэлэнгэ шүтээн ХХК, Я.Наранцэцэг, Б.Амарзаяа,Ч.Отгонцэцэг, Сэлэнгийн мэдээ сонин, Х.Майчимэг 2021-02-11
27 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /N95 маскны үнэд/ 2,800,000₮ иргэн С.Пагамжавд 2021-02-09
28 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /шатахууны үнэд/ 4,000,000₮ Шунхлай петролеум ХХК 2021-02-09
29 2021-02-05 А/34 Хөрөнгө гаргах тухай 1,937,998₮ МБМ дизайн ХХК, Шунхлай петролеум ХХК 2021-02-09
30 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 52,560,000₮ Хүннү өргөө урлан ХХК 2021-02-09
31 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 14,040,000₮ Аргангат ХХК-д 2021-02-09
32 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 9,240,000₮ Эрчин ХХК-д 2021-02-09
33 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 6,720,000₮ Цэцгэн хур ХХК-д 2021-02-09
34 2021-01-15 А/13 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2,200,000₮ АИХ-ын депутатууд болон ар гэрт нь 2021-02-05
35 2021-01-25 А/20 Уралдаан зохион байгуулах тухай 480,000₮ МБМ дизайн ХХК-д 2021-02-05
36 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /Ухаалаг ариутгалын хаалга авахад/ 8,000,000₮ Мөнгөн хүү ХХК-д 2021-01-29
37 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай 7,000,000₮ иргэн Б.Отгонсүрэнд 2021-01-29
38 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай 24,000,000₮ иргэн М.Баярмагнайд 2021-01-28
39 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдв/араас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /Халдвар хамгааллын хувцас/ 3,800,000₮ Эрүүл энхийн гольдрол ХХК-д 2021-01-28
40 2021-01-22 А/18 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн О.Хишигмаад 2021-01-26