Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
21 2017-04-13 А/167 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Б.Жаргалсайхан 2017-04-30
22 2017-04-13 А/166 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-04-30
23 2017-03-24 А/124 Уралдаан зохион байгуулж. хөрөнгө гаргах тухай 903,000₮ Зэрэг алхам ТББ 2017-04-30
24 2017-04-21 А/177 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ МИАТ ХХК 2017-04-30
25 2017-04-28 А/175 Хөрөнгө гаргах тухай 3,844,240₮ Тотал импекс ХХК,Сэлэнгэ титан ХХК, Ах трейд ХХК, Шунхлай ХХК, Царбрум ХХК 2017-04-30
26 2017-04-28 А/176 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2,700,000₮ ХХААГазар 2017-04-30
27 2017-04-29 А/180 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 3,247,569₮ Эрүүл мэндийн газар, шунхлай ХХК 2017-04-30
28 2017-04-24 А/181 Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналтын цэг ажиллуулах тухай 6,725,781₮ Онцгой байдлын газар 2017-04-30
29 2017-02-17 А/84 Шагнах тухай 2,300,000₮ Татварын хэлтэс 2017-03-31
30 2017-01-19 А/27 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2,400,000₮ С.Норов 2017-03-31
31 2017-03-03 А/96 Хөрөнгө гаргах тухай 3,100,100₮ Хүнс Хөдөө аж ахуйн газар 2017-03-31
32 2017-02-15 А/72 Хөрөнгө гаргах тухай 1,535,000₮ Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар 2017-03-31
33 2017-01-11 А/15 Ажлын хэсэг томилж, хөрөнгө гаргах тухай 195,920₮ Онцгой байдлын газар 2017-03-31
34 2017-02-23 А/87 Цол олгож, хөрөнгө гаргах тухай 1,910,000₮ Иенбирс ХХК 2017-03-31
35 2017-02-15 А/73 2016 оны аймгийн аварга шалгаруулах тухай 500,000₮ АЗДТГ 2017-03-31
36 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,274,700₮ Номадс хоспиталити ХХК 2017-03-31
37 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,103,100₮ Шинэ бадрах ХХК 2017-03-31
38 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 886,150₮ Цахим Ертөнц ХХК, Баян-уул ХХК, Аргангат ХХК 2017-03-31
39 2017-02-15 А/75 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1,658,900₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-03-31
40 2017-03-07 А/99 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 2017-03-31