Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
241 2017-05-11 А/217 Хөрөнгө гаргах тухай 2,240,000₮ СБ 2-12 жилийн сургуульд 2017-06-13
242 2017-06-02 А/256 Сургалтын төлбөрийн дэмжлаг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Б.Болорчимэгт сургалтын дэмжлэг 2017-06-13
243 2017-05-29 А/254 Шагнаж урамшуулах тухай 2,126,000₮ АЗДТГ-ын касс, Баян уул ХХК 2017-06-13
244 2017-05-19 А/229 иргэн М.Бямбасүрэнд дэмжлэг үзүүлэх тухай 800,000₮ иргэн М.Бямбасүрэнд 2017-06-13
245 2017-05-19 А/260 Бор будааны үр авах тухай 1,744,200₮ Нью элит үр ХХК 2017-06-12
246 2017-05-05 A/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай 600,000₮ Миний Монгол интертайнмент ХХК / 1-3 сар/ 2017-06-08
247 2017-05-05 А/205 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах тухай 1,410,000₮ аймгийн Татварын хэлтэс 2017-06-08
248 2017-05-24 А/245 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1,350,000₮ Аймгийн ахмадын холбоонд 2017-06-08
249 2017-04-18 А/174 Хөрөнгө гаргах тухай /Архивт сейф/ 2,129,000₮ Сити сейф ХХК, бусад зардалд 2017-06-08
250 2017-05-19 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Т.Ижилмөрөнд буцалтгүй тусламж 2017-06-08
251 2017-06-02 А/261 Тамирчдын зардал гаргах тухай 4,004,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
252 2017-04-28 А/194 Хөрөнгө гаргах тухай /БНСУ-д сагсан бөмбөгийн тэмцээнд/ 1,325,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
253 2017-05-29 А/250 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Чөлөөт бөхийн тэмцээнд / 2,000,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
254 2017-05-29 А/253 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Өсвөрийн жүдо бөхийн тэмцээнд/ 800,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
255 2017-05-19 А/238 Дэмжлэг үзүүлэх тухай /М.Энхцацралд/ 1,000,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
256 2017-06-02 А/257 Манлайлагч санхүүчдын шагнал 680,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-06-08
257 2017-05-24 А/248 ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээнд 3,574,500₮ МУММХолбоо, аймгийн БТСГазар, ХГБЗХГазар 2017-06-02
258 2017-05-24 А/209, А/247 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 3,600,000₮ Иргэн Г.Цогтбаатар, Гансүх нарт тусламжийн гэр авч өгөх 2017-05-31
259 2017-05-01 А/201 Хөрөнгө гаргах тухай 671,100₮ Номадс хоспиталити ХХК, иргэн Мөнхцэцэг нарт 2017-05-30
260 2017-05-19 А/237 Сүрьеэ өвчний тандалтын ажилд хөрөнгө гаргах тухай 2,273,420₮ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг НС 2017-05-30