Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
241 2017-07-20 А/332 Сургалт зохион байгуулах тухай 1,200,000₮ АЗДТГ-ын касс / сумдын ТС-ийн мэргэжилтнүүдийн сургалт 2017-08-07
242 2017-07-18 А/328 Хөрөнгө гаргах тухай /Хушаат, Жавхлант, СБ сумын ойд/ 11,155,000₮ Сумдын нэмэлт санхүүжилт, Галил этоос ХХК, иргэн Н.Түмэнжаргалд аяганы үнэ 2017-07-25
243 2017-07-20 А/334 СБ 5-12 жилийн сургуулийн сурагч Т.Баасаннямаагийн номыг хэвлүүлэх зардал 800,000₮ Адмон Принт ХХК 2017-07-25
244 2017-07-20 А/333 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Мандалоюунд 2017-07-25
245 2017-06-15 А/279 Хөрөнгө гаргах тухай /ИНБ-уудын чуулган/ 1,500,000₮ аймгийн ИНБ-ын холбоо 2017-07-24
246 2017-06-15 А/283 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 4,000,000₮ Монголын чөлөөт бөхийн холбоо 2017-07-20
247 2017-02-23 А/90 Хөрөнгө гаргах тухай / Терроризмтэй тэмцэх ажлын хэсэг/ 7,000,000₮ аймгийн Тагнуулын газар 2017-07-19
248 2017-07-06 А/314 Шагнах тухай /Хүндэт иргэн Ж.Санжжавт гардуулав./ 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
249 2017-07-06 А/315 Хөрөнгө гаргах тухай / ОХУ-тай хамтын гэрээний уулзалт/ 5,499,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
250 2017-07-06 А/316 Элсэлтийн шалгалтад 800 оноо авсан 2 сурагчид урамшуулал олгох 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
251 2017-06-30 А/303 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай /Сэтгүүлийн үнэ/ 2,000,000₮ Хөгжлийн төлөө зүтгэл ТББ, Улс төр сэтгүүл ХМБ 2017-07-06
252 2017-07-03 А/310 Хөрөнгө гаргах тухай /тэмцээний зардал/ 2,000,000₮ иргэн Л.Наранцэцэг, Н.Төгөлдөр нарт шилжүүлэв 2017-07-06
253 2017-06-30 А/305 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 500,000₮ Х.Угтахбаярт тэмцээнд 2017-07-06
254 2017-05-05 А/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай /Орон нутгийн сэтгүүлчдэд гэрээний дагуу/ 4,100,000₮ Хэрх өргөө ХХК, Шинэ Гэгээ ХХК, Сэлэнгэ шүтээн ХХК, Миний Монгол тв, Чонос оюу ХХК, Ч.Отгонцэцэг, Б.Амарзаяа, Я.Наранцэцэг нарт 2017-06-21
255 2017-06-15 А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай /тэмцээний зардал/ 4,000,000₮ аймгийн Улаан ирвэс боксын клубт 2017-06-19
256 2017-06-15 А/285 Хөрөнгө гаргах тухай /Элэг бүтэн Монгол төсөл санхүүжилт/ 5,501,960₮ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 2017-06-19
257 2017-06-15 А/280 Шагайн харвааны тэмцээнд дэмжлэг үзүүлэх 1,000,000₮ Сэлэнгэ Спорт сургууль 2017-06-19
258 2017-04-28 А/192 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Иргэн Д.Оюунсүрэнд буцалтгүй тусламж 2017-06-14
259 2017-04-24 А/164 Онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурал зохион байгуулах 25,754,180₮ Сүлд медиа ХХК, Лед дэлгэц, бүх сумд тээврийн зардал 2017-06-13
260 2017-06-02 А/257 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1,849,000₮ 2017-06-13