Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
261 2017-03-28 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 3,200,000₮ ЗДМ ХХК 2017-04-30
262 2017-04-10 А/121 Хөрөнгө гаргах тухай 390,600₮ Номадс хоспиталити ХХК, Цахим Ертөнц ХХК, Мөнгөнсаран 2017-04-30
263 2017-03-24 А/115 Хөрөнгө гаргах тухай 3,500,000₮ Сэлэнгэ Спорт сургуулийн номын сан 2017-04-30
264 2017-03-23 А/109 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 400,000₮ Л.Нэргүй / 04-10 / 2017-04-30
265 2017-04-06 А/143 Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ Д.Цэлмүүн /04-10/ 2017-04-30
266 2017-03-28 А/126 Хөрөнгө гаргах тухай 615,347₮ Эйр транс ХХК 2017-04-30
267 2017-03-23 А/112 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 100,000₮ Ц.Сувдаа /04-10/ 2017-04-30
268 2017-04-07 А/152 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Отгонбаатар 2017-04-30
269 2017-04-06 А/146 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ О.Нарантуяа /04-10/ 2017-04-30
270 2017-03-24 А/120 АЗД-ын нэрэмжит хичээлүүдийн олимпиад зохион байгуулах 2,099,500₮ Боловсрол, соёлын газар 2017-04-30
271 2017-03-30 А/130 Хүүхдийн чуулган зохион байгуулах тухай 867,500₮ Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгждийн газар 2017-04-30
272 2017-03-30 А/113 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 400,000₮ Тоонот принт ХХК 2017-04-30
273 2017-03-23 А/111 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ Ч.Өнөрбат /04-10/ 2017-04-30
274 2017-04-10 А/159 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,600,000₮ Г.Мягмар /04-11/ 2017-04-30
275 2017-04-10 А/163 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 540,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК /40,0/ 2017-04-30
276 2017-04-10 А/161 Аймгийн ХАБЭА салбар зөвлөлийн 2017 оны санхүүжилт 3,600,000₮ АЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2017-04-30
277 2017-04-06 А/144 Хөрөнгө гаргах тухай 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 2017-04-30
278 2017-04-06 А/147 Хөрөнгө гаргах тухай 663,300₮ Сэлэнгэ ҮЭХолбоо-371.5, Мөнгөнсаран-77,7 Гүнж аялгуу ХХК-134,1, Ах трейд ХХК-80,0 2017-04-30
279 2017-04-13 А/168 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,900,000₮ Монголын таеквондогийн холбоо 2017-04-30
280 2017-04-13 А/167 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Б.Жаргалсайхан 2017-04-30