Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
261 2017-05-19 А/231 Нэг иргэн-Нэг бүртгэл аян зохион байгуулах тухай 1,887,000₮ Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2017-06-13
262 2017-06-02 А/260 Хөрөнгө гаргах тухай 2,001,950₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-06-13
263 2017-06-02 А/258 Аугаа их эх орны дайны ялалтын 72 жилийн ойн арга хэмжээ зохион байгуулах 836,600₮ Сэлэнгэ баян-уул ХХК, Уран гар дизайн ХХК 2017-06-13
264 2017-05-05 А/212 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 3,000,000₮ Засгийн мэдээ ХХК 2017-06-13
265 2017-05-11 А/217 Хөрөнгө гаргах тухай 2,240,000₮ СБ 2-12 жилийн сургуульд 2017-06-13
266 2017-06-02 А/256 Сургалтын төлбөрийн дэмжлаг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Б.Болорчимэгт сургалтын дэмжлэг 2017-06-13
267 2017-05-29 А/254 Шагнаж урамшуулах тухай 2,126,000₮ АЗДТГ-ын касс, Баян уул ХХК 2017-06-13
268 2017-05-19 А/229 иргэн М.Бямбасүрэнд дэмжлэг үзүүлэх тухай 800,000₮ иргэн М.Бямбасүрэнд 2017-06-13
269 2017-05-19 А/260 Бор будааны үр авах тухай 1,744,200₮ Нью элит үр ХХК 2017-06-12
270 2017-05-05 A/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай 600,000₮ Миний Монгол интертайнмент ХХК / 1-3 сар/ 2017-06-08
271 2017-05-05 А/205 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах тухай 1,410,000₮ аймгийн Татварын хэлтэс 2017-06-08
272 2017-05-24 А/245 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1,350,000₮ Аймгийн ахмадын холбоонд 2017-06-08
273 2017-04-18 А/174 Хөрөнгө гаргах тухай /Архивт сейф/ 2,129,000₮ Сити сейф ХХК, бусад зардалд 2017-06-08
274 2017-05-19 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Т.Ижилмөрөнд буцалтгүй тусламж 2017-06-08
275 2017-06-02 А/261 Тамирчдын зардал гаргах тухай 4,004,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
276 2017-04-28 А/194 Хөрөнгө гаргах тухай /БНСУ-д сагсан бөмбөгийн тэмцээнд/ 1,325,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
277 2017-05-29 А/250 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Чөлөөт бөхийн тэмцээнд / 2,000,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
278 2017-05-29 А/253 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Өсвөрийн жүдо бөхийн тэмцээнд/ 800,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
279 2017-05-19 А/238 Дэмжлэг үзүүлэх тухай /М.Энхцацралд/ 1,000,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
280 2017-06-02 А/257 Манлайлагч санхүүчдын шагнал 680,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-06-08