Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
281 2018-06-14 А/233 Хөрөнгө гаргах тухай 8,500,000₮ Шунхлай, Мобиком 0000-00-00
282 2018-04-27 А/137 Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 31,100,270₮ Цахим ертөнц, Шинэ бадрах, Сэлэнгэ менежмент, Гүнж аялгуу, Гэбиргэ, ЗДМ, Саранчимэг, Мөнхцэцэг 0000-00-00
283 2018-07-25 А/292 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 0000-00-00
284 2018-07-09 А/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Б.Баттулга 0000-00-00
285 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 0000-00-00
286 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 0000-00-00
287 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Б.Чулуунбат 0000-00-00
288 2018-10-01 А/362 Хөрөнгө гаргах тухай 4,392,145₮ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Гоё амт, Шунхлай 0000-00-00
289 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 0000-00-00
290 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
291 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 0000-00-00
292 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 0000-00-00
293 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 0000-00-00
294 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 0000-00-00