Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
81 2017-04-18 А/174 Хөрөнгө гаргах тухай /Архивт сейф/ 2,129,000₮ Сити сейф ХХК, бусад зардалд 2017-06-08
82 2017-05-19 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Т.Ижилмөрөнд буцалтгүй тусламж 2017-06-08
83 2017-06-02 А/261 Тамирчдын зардал гаргах тухай 4,004,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
84 2017-04-28 А/194 Хөрөнгө гаргах тухай /БНСУ-д сагсан бөмбөгийн тэмцээнд/ 1,325,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
85 2017-05-29 А/250 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Чөлөөт бөхийн тэмцээнд / 2,000,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
86 2017-05-29 А/253 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Өсвөрийн жүдо бөхийн тэмцээнд/ 800,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
87 2017-05-19 А/238 Дэмжлэг үзүүлэх тухай /М.Энхцацралд/ 1,000,000₮ аймгийн БТСГазарт тэмцээний зардал 2017-06-08
88 2017-06-02 А/257 Манлайлагч санхүүчдын шагнал 680,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-06-08
89 2017-05-24 А/248 ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээнд 3,574,500₮ МУММХолбоо, аймгийн БТСГазар, ХГБЗХГазар 2017-06-02
90 2017-05-24 А/209, А/247 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 3,600,000₮ Иргэн Г.Цогтбаатар, Гансүх нарт тусламжийн гэр авч өгөх 2017-05-31
91 2017-05-01 А/201 Хөрөнгө гаргах тухай 671,100₮ Номадс хоспиталити ХХК, иргэн Мөнхцэцэг нарт 2017-05-30
92 2017-05-19 А/237 Сүрьеэ өвчний тандалтын ажилд хөрөнгө гаргах тухай 2,273,420₮ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг НС 2017-05-30
93 2017-03-28 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 3,200,000₮ ЗДМ ХХК 2017-04-30
94 2017-04-10 А/121 Хөрөнгө гаргах тухай 390,600₮ Номадс хоспиталити ХХК, Цахим Ертөнц ХХК, Мөнгөнсаран 2017-04-30
95 2017-03-24 А/115 Хөрөнгө гаргах тухай 3,500,000₮ Сэлэнгэ Спорт сургуулийн номын сан 2017-04-30
96 2017-03-23 А/109 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 400,000₮ Л.Нэргүй / 04-10 / 2017-04-30
97 2017-04-06 А/143 Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ Д.Цэлмүүн /04-10/ 2017-04-30
98 2017-03-28 А/126 Хөрөнгө гаргах тухай 615,347₮ Эйр транс ХХК 2017-04-30
99 2017-03-23 А/112 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 100,000₮ Ц.Сувдаа /04-10/ 2017-04-30
100 2017-04-07 А/152 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Отгонбаатар 2017-04-30