Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
81 2018-06-04 а/216 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 4,630,000₮ Шинэ бадрах, Гүнж аялгуу , Бүрэнжаргал 2018-09-14
82 2018-07-06 а/264 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хэвлэлтийн зардал гаргах тухай 6,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-09-14
83 2018-03-22 А/92 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,068,000₮ ТЭНГЭРБААТАР 2018-09-14
84 2018-06-08 а/224 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 6,417,611₮ Сэлэнгэ принтинг, Сэлэнгэ менежмент, ЗДТГ-ын касс, Одонтунгалаг 2018-09-13
85 2018-05-30 а/202 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ М.Мөнхцэцэг 2018-09-13
86 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Чулуунбат 2018-09-12
87 2018-05-14 А/163 Аян зохион байгуулах тухай 900,000₮ Сэлэнгэ менежинт, Цадаа баян 2018-09-10
88 2018-09-05 А/339 Хөрөнгө гаргах тухай 500,000₮ Г.Баярцэцэг 2018-09-10
89 2018-08-24 а/328 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,229,500₮ Б.Болд 2018-09-10
90 2018-06-11 а/227 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,817,000₮ Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо 2018-09-10
91 2018-05-30 а/199 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Хөвчит нум ХХК 2018-09-05
92 2018-07-25 А/291 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ Мандал-оюун 2018-08-31
93 2018-04-27 А/137 Хөрөнгө гаргах тухай 31,100,270₮ Цахим ертөнц, Шинэ бадрах, Сэлэнгэ менежмент, Гүнж аялгуу, Гэбиргэ, ЗДМ, Саранчимэг, Мөнхцэцэг 2018-08-31
94 2018-08-17 А/320 Хөрөнгө гаргах тухай 1,294,000₮ ЭЭМДА ХХК 2018-08-24
95 2018-08-06 А/304 Гамшигтай холбоотой хөрөнгө гаргах тухай 10,885,375₮ ОБГ 2018-08-14
96 2018-08-13 А/310 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 900,000₮ Жавзмаа 2018-08-14
97 2018-05-25 а/180 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,200,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-08-10
98 2018-05-29 А/189 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ Ж.Даваасамбуу 2018-07-27
99 2018-07-09 А/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Б.Баттулга 2018-07-26
100 2018-06-14 А/233 Хөрөнгө гаргах тухай 8,500,000₮ Шунхлай, Мобиком 2018-07-26