Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
81 2017-07-27 А/345 Бага олимпод оролцох зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,800,000₮ иргэн Г.Болор 2017-08-08
82 2017-07-27 А/344 Хөлбөмбөгийн тэмцээний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Сэлэнгэ аймгийн хөлбөмбөгийн холбоо 2017-08-08
83 2017-07-28 А/348 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Д.Баттүвшинд /эх хорт хавдрын хагалгаанд/ 2017-08-07
84 2017-08-07 А/350 Хөрөнгө гаргах тухай 348,000₮ иргэн Ганбаатарт тусламж 2017-08-07
85 2017-07-20 А/332 Сургалт зохион байгуулах тухай 1,200,000₮ АЗДТГ-ын касс / сумдын ТС-ийн мэргэжилтнүүдийн сургалт 2017-08-07
86 2017-07-18 А/328 Хөрөнгө гаргах тухай /Хушаат, Жавхлант, СБ сумын ойд/ 11,155,000₮ Сумдын нэмэлт санхүүжилт, Галил этоос ХХК, иргэн Н.Түмэнжаргалд аяганы үнэ 2017-07-25
87 2017-07-20 А/334 СБ 5-12 жилийн сургуулийн сурагч Т.Баасаннямаагийн номыг хэвлүүлэх зардал 800,000₮ Адмон Принт ХХК 2017-07-25
88 2017-07-20 А/333 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Мандалоюунд 2017-07-25
89 2017-06-15 А/279 Хөрөнгө гаргах тухай /ИНБ-уудын чуулган/ 1,500,000₮ аймгийн ИНБ-ын холбоо 2017-07-24
90 2017-06-15 А/283 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 4,000,000₮ Монголын чөлөөт бөхийн холбоо 2017-07-20
91 2017-02-23 А/90 Хөрөнгө гаргах тухай / Терроризмтэй тэмцэх ажлын хэсэг/ 7,000,000₮ аймгийн Тагнуулын газар 2017-07-19
92 2017-07-06 А/314 Шагнах тухай /Хүндэт иргэн Ж.Санжжавт гардуулав./ 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
93 2017-07-06 А/315 Хөрөнгө гаргах тухай / ОХУ-тай хамтын гэрээний уулзалт/ 5,499,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
94 2017-07-06 А/316 Элсэлтийн шалгалтад 800 оноо авсан 2 сурагчид урамшуулал олгох 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
95 2017-06-30 А/303 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай /Сэтгүүлийн үнэ/ 2,000,000₮ Хөгжлийн төлөө зүтгэл ТББ, Улс төр сэтгүүл ХМБ 2017-07-06
96 2017-07-03 А/310 Хөрөнгө гаргах тухай /тэмцээний зардал/ 2,000,000₮ иргэн Л.Наранцэцэг, Н.Төгөлдөр нарт шилжүүлэв 2017-07-06
97 2017-06-30 А/305 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 500,000₮ Х.Угтахбаярт тэмцээнд 2017-07-06
98 2017-05-05 А/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай /Орон нутгийн сэтгүүлчдэд гэрээний дагуу/ 4,100,000₮ Хэрх өргөө ХХК, Шинэ Гэгээ ХХК, Сэлэнгэ шүтээн ХХК, Миний Монгол тв, Чонос оюу ХХК, Ч.Отгонцэцэг, Б.Амарзаяа, Я.Наранцэцэг нарт 2017-06-21
99 2017-06-15 А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай /тэмцээний зардал/ 4,000,000₮ аймгийн Улаан ирвэс боксын клубт 2017-06-19
100 2017-06-15 А/285 Хөрөнгө гаргах тухай /Элэг бүтэн Монгол төсөл санхүүжилт/ 5,501,960₮ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 2017-06-19