Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Алтанбулаг, СБ сумдад нийтийн бие засах газар барих 55,000,000₮ 55,000,000₮ 29,971,512₮ Сүлдханба ХХК, Талхун Арал ХХК 2016-12-22
2 Цагааннуур суманд 1,2 км хатуу хучилттай зам тавих 651,910,100₮ 100,000,000₮ 100,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2016-12-22
3 Ерөө суманд хөлбөмбөгийн талбай барих 140,000,000₮ 114,083,496₮ 114,083,496₮ Талхун арал ХХК, ТЭТҮ ХХК 2016-12-16
4 СБ сумын Хонгорморьт 1-р багт тоглоомын талбай байгуулах 25,000,000₮ 24,999,878₮ 24,999,878₮ Талхун арал ХХК, Хүчит Сэлэнгэ ХХК 2016-12-15
5 Мандал суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,720,480₮ 19,720,480₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-12-14
6 Ерөө суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,720,480₮ 19,720,480₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-12-14
7 Хушаат сумын цахилгааны шугамын шинэчлэлт 50,000,000₮ 39,478,691₮ 39,478,691₮ Проектватт ХХК, Ноёдын туурь ХХК 2016-11-24
8 Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор талбайн тэгшилгээ, хөрс солих ажил 80,000,000₮ 80,000,000₮ 77,200,654₮ Свебау Хаус ХХК 2016-11-15
9 "Алтанбулаг боомт"-ын олон Улсын авто замын хаалга, орчны тохижилт 30,000,000₮ 29,707,103₮ 29,707,103₮ Урантөмөр хэлхээ ХХК, Талхун арал ХХК 2016-11-02
10 Аймгийн хилийн зааг Тахилтын давааны тохижилт 53,500,000₮ 48,003,081₮ 48,003,081₮ Маргад Монгол ХХК 2016-10-12
11 Жавхлант сумын 2-р багт мал эмнэлэг, үржлийн албанд үйлчилгээний хашаа, ванн барих 30,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ Хустайншил ХХК, Талхун арал ХХК 2016-10-12
12 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж 90,000,000₮ 79,702,207₮ 79,702,207₮ Мон Энержи корпораци, ДСЦТС ХК 2016-10-11
13 Түшиг сум үерийн хамгаалалтын далан барих 50,000,000₮ 49,998,945₮ 49,998,945₮ Талхун арал ХХК, Вэллмайнт ХХК 2016-10-11
14 Баруунбүрэн сумын Бүрэнхан цогцолбор бүтээх 80,000,000₮ 80,000,000₮ 79,600,000₮ Талст өргөө ХХК 2016-10-11
15 Зураг төсвийн үнэ 29,211,600₮ 29,211,600₮ 22,982,158₮ Талхун арал ХХК, Монар ХХК, Зочу Сэлэнгэ ХХК 2016-09-26
16 Сайхан суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 15,000,000₮ 14,818,640₮ 14,818,640₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-07-08
17 Аймгийн наадмын талбайн усан хангамж 15,000,000₮ 14,803,037₮ 14,803,037₮ Талхун арал ХХК, Эко гео ХХК 2016-07-06
18 Орхон суманд наадмын талбай барихф 75,000,000₮ 69,739,865₮ 69,739,865₮ Самосон ХХК 2016-06-17
19 Зүүнбүрэн суманд Хүүхэд Залуучуудын спорт тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн барих 70,000,000₮ 50,000,000₮ 50,000,000₮ Бүтээлч Энх хөдөлмөр ХХК 2016-06-17
20 Сант суманд наадмын талбай барих 75,000,000₮ 68,550,000₮ 68,550,000₮ Бурхант Орд ХХК, Чуулгант ХХК 2016-06-15