Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Алтанбулаг, СБ сумдад нийтийн бие засах газар барих 55,000,000₮ 55,000,000₮ 29,971,512₮ Сүлдханба ХХК, Талхун Арал ХХК 2016-12-22
2 Цагааннуур суманд 1,2 км хатуу хучилттай зам тавих 651,910,100₮ 100,000,000₮ 100,000,000₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2016-12-22
3 Ерөө суманд хөлбөмбөгийн талбай барих 140,000,000₮ 114,083,496₮ 114,083,496₮ Талхун арал ХХК, ТЭТҮ ХХК 2016-12-16
4 СБ сумын Хонгорморьт 1-р багт тоглоомын талбай байгуулах 25,000,000₮ 24,999,878₮ 24,999,878₮ Талхун арал ХХК, Хүчит Сэлэнгэ ХХК 2016-12-15
5 Мандал суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,720,480₮ 19,720,480₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-12-14
6 Ерөө суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,720,480₮ 19,720,480₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-12-14
7 Хушаат сумын цахилгааны шугамын шинэчлэлт 50,000,000₮ 39,478,691₮ 39,478,691₮ Проектватт ХХК, Ноёдын туурь ХХК 2016-11-24
8 Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор талбайн тэгшилгээ, хөрс солих ажил 80,000,000₮ 80,000,000₮ 77,200,654₮ Свебау Хаус ХХК 2016-11-15
9 "Алтанбулаг боомт"-ын олон Улсын авто замын хаалга, орчны тохижилт 30,000,000₮ 29,707,103₮ 29,707,103₮ Урантөмөр хэлхээ ХХК, Талхун арал ХХК 2016-11-02
10 Аймгийн хилийн зааг Тахилтын давааны тохижилт 53,500,000₮ 48,003,081₮ 48,003,081₮ Маргад Монгол ХХК 2016-10-12
11 Жавхлант сумын 2-р багт мал эмнэлэг, үржлийн албанд үйлчилгээний хашаа, ванн барих 30,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ Хустайншил ХХК, Талхун арал ХХК 2016-10-12
12 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж 90,000,000₮ 79,702,207₮ 79,702,207₮ Мон Энержи корпораци, ДСЦТС ХК 2016-10-11
13 Түшиг сум үерийн хамгаалалтын далан барих 50,000,000₮ 49,998,945₮ 49,998,945₮ Талхун арал ХХК, Вэллмайнт ХХК 2016-10-11
14 Баруунбүрэн сумын Бүрэнхан цогцолбор бүтээх 80,000,000₮ 80,000,000₮ 79,600,000₮ Талст өргөө ХХК 2016-10-11
15 Зураг төсвийн үнэ 29,211,600₮ 29,211,600₮ 22,982,158₮ Талхун арал ХХК, Монар ХХК, Зочу Сэлэнгэ ХХК 2016-09-26
16 Сайхан суманд бэлчээрийн гүний худаг гаргах 15,000,000₮ 14,818,640₮ 14,818,640₮ Талхун арал ХХК, Дашдонж ХХК 2016-07-08
17 Аймгийн наадмын талбайн усан хангамж 15,000,000₮ 14,803,037₮ 14,803,037₮ Талхун арал ХХК, Эко гео ХХК 2016-07-06
18 Орхон суманд наадмын талбай барихф 75,000,000₮ 69,739,865₮ 69,739,865₮ Самосон ХХК 2016-06-17
19 Зүүнбүрэн суманд Хүүхэд Залуучуудын спорт тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн барих 70,000,000₮ 50,000,000₮ 50,000,000₮ Бүтээлч Энх хөдөлмөр ХХК 2016-06-17
20 Сант суманд наадмын талбай барих 75,000,000₮ 68,550,000₮ 68,550,000₮ Бурхант Орд ХХК, Чуулгант ХХК 2016-06-15
21 Аймгийн ЗДТГ-ын дулааны шугамын өргөтгөл 50,081,000₮ 50,081,000₮ 2,500,000₮ Эко партнерс ХХК 2016-05-31
22 Худалдааны төвийн доторх лангуу, гадна хаяг угсрах ажил 80,000,000₮ 75,816,888₮ 75,816,888₮ СДММ ХХК, Талхун арал ХХК 2016-05-19
23 Орхонтуул сумын хүүхэд хөгжлийн төвийн барилга барих 272,000,000₮ 108,000,000₮ 108,000,000₮ Вентана констракшн ХХК 0000-00-00
24 Алтанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн инженерийн шугамын засвар 85,265,400₮ 85,265,400₮ 40,141,561₮ Маргад Монгол ХХК 0000-00-00
25 Усан бассейны дулааны шугам татах 700,000,000₮ 105,992,100₮ 105,992,100₮ Монар ХХК, Зочу Сэлэнгэ ХХК 0000-00-00
26 Сүхбаатар сумын 2-р багийг камержуулж, ЦГ-ын нэгдсэн хяналтын системд холбох 54,290,700₮ 14,290,658₮ 14,290,658₮ Цахим Ертөнц ХХК 0000-00-00
27 Мандал сумын 126 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 304,000,000₮ 80,314,527₮ 80,314,527₮ 0000-00-00
28 Сүхбаатар сумын гэр хороололд дулааны болон цэвэр усны шугам татах 644,214,200₮ 18,842,839₮ 18,842,839₮ Нишин илч ХХК 0000-00-00
29 Зүүнбүрэн сумын сургуулийн сантехник засвар 82,434,900₮ 15,778,530₮ 15,778,529₮ Нарантойром ХХК 0000-00-00
30 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн агааржуулалт, халаалт, цэвэр бохир усны шугамын их засварын ажлын зураг төсвийн үнэ 78,000,000₮ 15,600,000₮ 15,600,000₮ ОСИБЗТ ХК 0000-00-00
31 Хүдэр сумын эмнэлгийн зураг төсвийн үнэ 15,800,400₮ 15,800,400₮ 15,800,400₮ Өлзий Иш ХХК 0000-00-00
32 СБ сумын 4-р сургуулийн ариун цэврийн өрөөний өргөтгөлийн засвар 9,924,000₮ 9,924,000₮ 9,924,000₮ 0000-00-00
33 СБ сумын 5-р сургуулийн заалны засвар 19,078,200₮ 2,834,061₮ 2,834,061₮ Хүнх сэрвэн ХХК 0000-00-00
34 Худалдааны төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 181,532,400₮ 1,986,320₮ 1,986,320₮ Оюутгол ХХК 0000-00-00
35 Шаамар суманд ахмадын өргөө барих 55,000,000₮ 22,025,900₮ 22,025,900₮ Ууган Ананд ХХК 0000-00-00
36 Баянгол сумын камержуулалт 28,000,000₮ 27,900,000₮ 27,900,000₮ Цахим Ертөнц ХХК 0000-00-00
37 Баянгол сумын эрүүл мэндийн төвийн сантехник дулааны шугамын засвар 7,000,000₮ 7,000,000₮ 7,000,000₮ Анужээ ХХК 0000-00-00
38 Хушаат сумын Ишгэнт хорооллын цахилгааны шугамын шинэчлэлт 67,031,000₮ 1,195,660₮ 1,195,660₮ Талхун арал ХХК 0000-00-00