Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Жавхлант суманд малын худаг шинээр барих 91,000,000₮ 90,500,577₮ 36,200,230₮ "Сүлд хамба ХХК" 2021-11-01
2 СБ сум хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 20,000,000₮ 20,059,172₮ 3,952,662₮ "Бурхант орд ХХК" 2021-10-29
3 Сайхан сумын ногоон байгууламж, зам талбайн тохижилт 270,000,000₮ 251,893,826₮ 201,515,060₮ "Буян нэмэх интер ХХК" 2021-10-25
4 Ерөө сумын соёлын төвийн засварын ажил 30,000,000₮ 769,915₮ 769,915₮ "Бурхант орд ХХК" 2021-10-22
5 Сант сумын Шандын давааны зам засвар 60,000,000₮ 59,757,519₮ 47,806,015₮ "Нигүүлсэн зам ХХК" 2021-10-22
6 СБ сумын 6-р багт явган хүний замын ажил 500,000,000₮ 49,366,055₮ 29,619,633₮ "Сэлэнгэ ундрам ХХК" 2021-10-19
7 СБ сумын 8-р багт дулаан, цэвэр усны шугам татах 100,000,000₮ 96,999,566₮ 3,363,926₮ "Талхун арал ХХК" 2021-10-18
8 СБ сумын 4-р багт дулааны шугам татах 100,052,700₮ 97,979,303₮ 3,378,746₮ "Талхун арал ХХК" 2021-10-18
9 СБ сумын 3-р багт гудамжны гэрэлтүүлэг 100,000,000₮ 98,013,096₮ 39,205,238₮ "Инносолюшн ХХК" 2021-10-18
10 СБ сумын ЕБ-ын 4-р сургуулийн хажууд авто зогсоол байгуулах 500,000,000₮ 49,984,512₮ 39,987,609₮ "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК" 2021-10-14
11 СБ сумын ЕБ-ын 1-р сургуулийн дотуур байрны засвар 40,000,000₮ 22,425,858₮ 22,425,858₮ "Сэлэнгэ ундрам ХХК" 2021-10-13
12 Сайхан сумын сургуулийн сантехникийн засвар 35,000,000₮ 33,946,174₮ 568,609₮ "Сэлэнгэ барилга захиалагчийн алба" 2021-10-12
13 Мандал сумын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 750,000,000₮ 750,000,000₮ 600,000,000₮ "Зүүнхараа эрчим хүч ХХК" 2021-10-11
14 Ерөө сумын төвийн гэрэлтүүлэг, гэрэлт гудамж байгуулах 55,000,000₮ 54,500,293₮ 51,429,865₮ "Хайятек ХХК" 2021-10-07
15 СБ сумын Спорт сургуулийн дотуур байрны засвар 60,000,000₮ 58,028,267₮ 33,844,078₮ "Сэлэнгэ ундрам ХХК" 2021-09-21
16 Хүдэр суманд зоорь байгуулах 100,000,000₮ 99,203,448₮ 99,203,448₮ "Бурхант орд ХХК, Есөн хэлхээ ХХК" 2021-09-17
17 Орхон сумын дулааны шугам сүлжээ тавих 100,000,000₮ 95,870,000₮ 95,870,000₮ "Бурхант орд ХХК, Сэлэнгэ таван хан ХХК" 2021-09-03
18 Жавхлант суманд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх, засварлах 51,000,000₮ 49,675,437₮ 46,651,067₮ "Хайтек ХХК" 2021-08-26
19 Орхонтуул сумын Рашаант тосгонд жишиг гудамж байгуулах, зам тавих 100,000,000₮ 97,465,482₮ 71,626,509₮ "Бүлээн оргил ХХК" 2021-08-20
20 Зүүнбүрэн сум дотор зам тавих 100,000,000₮ 99,563,492₮ 79,650,697₮ "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК" 2021-08-20