Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Аймаг, сумдад хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв хийлгэх 150,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ АЗДТГ 2018-05-17
2 Орхонтуул сумын ЗДТГ, соёлын төвийн дээвэр засвар 65,000,000₮ 58,429,175₮ 45,063,444₮ Орхонтуул сумын здтг 2018-05-10
3 Орхонтуул сумын ЗДТГ, соёлын төвийн сантехникийн засвар 24,000,000₮ 21,160,743₮ 16,317,082₮ Орхонтуул сумын ЗДТГ 2018-05-10
4 Шаамар сумын ЗДТГ-ын байрны их засвар 164,471,728₮ 160,105,222₮ 60,649,784₮ Шаамар сумын ЗДТГ 2018-05-10
5 Ерөө сумын сургуулийн спорт заалны шалны засвар 31,586,000₮ 30,835,369₮ 30,835,369₮ Ерөө ЕБС 2018-04-24
6 Дулаанхаан тосгоны ЗА-ны барилгын зураг төсвийн үнэ 10,000,000₮ 0₮ 5,000,000₮ Шаамар ЗДТГ-ын НС 2017-06-08
7 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 30,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ УЦУОШАлба НС 2017-05-18
8 Аймаг, сумд, тосгодыг цахим хуудастай болгох, Төрийн үйлчилгээний апликейшн үүсгэх. / Ухаалаг утсанд зориулсан / 21,000,000₮ 19,370,000₮ 19,370,000₮ Тауэр софт ХХК 2016-12-23
9 Мандал сумын Түнхэл тосгоны халаалтын зуух шугамыг шинээр угсарч суурилуулах 73,500,000₮ 73,500,000₮ 73,000,000₮ Мандал сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилт 2016-12-23
10 Мэргэжлийн хяналтын лабораторид химийн урвалж бодис авах 6,000,000₮ 6,000,000₮ 6,000,000₮ Криптон Хүдэр ХХК 2016-12-23
11 Жавхлант сумын сургуулийн гал тогооны засвар 15,000,000₮ 15,000,000₮ 13,946,335₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-12-23
12 Мандал сумын 60 айлын 45,47-р байрны дээврийн их засвар 84,595,300₮ 67,486,800₮ 67,486,800₮ Хустайн хишиг ХХК 2016-12-08
13 СБ сумын ЗДТГ-ын барилгын дээвэр, дотор заслын ажил 73,350,000₮ 73,350,000₮ 73,350,000₮ Талхун арал ХХК, Диновэйшн ХХК 2016-12-08
14 Баруунбүрэн сумын Амарбаясгалант хийдийн байрнуудад халаалт тавих 35,000,000₮ 34,800,000₮ 34,800,000₮ Баруунбүрэн ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-12-08
15 Аймгийн ЗДТГ-т үйлчилгээний микробус авто машин авах 45,000,000₮ 45,000,000₮ 44,000,000₮ Нарт Оргил өргөө ХХК 2016-11-18
16 Шаамар сумын ахмадын өргөөнд халаалт дулаан тавих 6,000,000₮ 6,000,000₮ 6,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-11-04
17 Шаамар сумын цэцэрлэгт цэвэр усны шугам татах, гал тогооны тоног төхөөрөмж авах 10,000,000₮ 10,000,000₮ 10,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-11-03
18 Сб сумын 2-р цэцэрлэгийн сантехник засвар 9,973,000₮ 9,973,000₮ 9,973,000₮ Бумбат Жаргалант ХХК 2016-09-30
19 Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлд сансрын холбооны антенн авах 8,387,000₮ 8,387,000₮ 5,000,000₮ Исатком ХХК 2016-09-08
20 Аймгийн Прокурорын газарт тавилга авах 9,000,000₮ 9,000,000₮ 8,960,000₮ Сэлэнгэ Барилга ХХК 2016-06-28