Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 аймгийн ХХҮГ-ын барилгын гадна фасад засварын ажил 9,370,000₮ 9,370,000₮ 9,370,000₮ "Таван хан уул ХХК" 2021-11-03
2 Сайхан суманд төрийн албан хаагчийн 10 ажлын байр барих 110,000,000₮ 98,888,800₮ 98,888,800₮ Сүж Ундарга ХХК 2019-12-31
3 аймгийн Цагдаагийн газарт хяналтын пост барих 60,000,000₮ 58,000,000₮ 56,694,009₮ Сэлэнгэ Ундрам ХХК 2019-12-26
4 аймгийн ИТХ-д хүндэт тэмдэг худалдан авах 5,000,000₮ 5,000,000₮ 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 2019-12-26
5 БСУГ-ын барилгын нэмэлт засвар, тоног төхөөрөмж 5,800,000₮ 5,800,000₮ 5,701,024₮ ДМАС ХХК 2019-12-24
6 Түшиг сумын ЗДТГ-ын гадна фасад засвар 10,000,000₮ 10,000,000₮ 9,483,392₮ Сүлд ханба ХХК, Талхун арал ХХК 2019-09-25
7 Сайхны хөтөлд шилэн гүүр барих 759,924,900₮ 153,969,960₮ 0₮ Интернконсалтинг консракшн ХХК 2019-08-23
8 Хушаат сумын төвөөс Орхон голын гүүр хүртэлх хайрган хучилттай зам тавих 196,460,544₮ 19,550,000₮ 19,550,000₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-08-23
9 Цагдаагийн газарт хурд хэмжигч, согтуурлын хэмжээ тогтоогч авах 60,000,000₮ 60,000,000₮ 59,998,200₮ Смарт трафик ХХК 2019-08-21
10 Шаамар сумын сургуулийн спорт заалны засвар 29,901,900₮ 28,110,794₮ 28,110,794₮ Хүчит Сэлэнгэ ХХК 2019-08-12
11 БСУГ-ын барилгын засвар, тоног төхөөрөмж 30,000,000₮ 5,725,930₮ 5,725,930₮ ДМАС ХХК 2019-08-12
12 Сайхны хөтөлд шилэн гүүр барих 759,924,900₮ 150,000,000₮ 150,000,000₮ Интернконсалтинг консракшн ХХК 2019-08-09
13 Алтанбулаг сумын ИТХ-д автомашин авах 15,000,000₮ 15,000,000₮ 15,000,000₮ Алтанбулаг сумын ЗДТГ нэмэлт данс 2019-07-10
14 Шаамар сумын ИТХ-д автомашин авах 15,000,000₮ 15,000,000₮ 15,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2019-07-10
15 БСУГ-ын барилгын засвар, тоног төхөөрөмж 30,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ ДМАС ХХК 2019-07-03
16 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны Захирагчийн албаны барилга 398,589,600₮ 223,589,600₮ 223,589,600₮ Хялганат нуга ХХК 2019-07-01
17 Сэлэнгэ аймгийн баяр наадмын зардал 75,000,000₮ 75,000,000₮ 75,000,000₮ Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ нэмэлт данс 2019-06-24
18 Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт ариутгалын төвлөрсөн аппарат авах 73,741,250₮ 61,924,814₮ 61,924,814₮ Био мед трейд ХХК 2019-06-21
19 Орхон Сэлэнгийн бэлчирт голын гольдрол засах, далан барих 120,000,000₮ 68,112,317₮ 68,112,317₮ Сэлэнгэ АЗЗА ХХК 2019-06-21
20 СБ сумын 1-р багийн цэцэрлэгийн гадна фасад засвар 33,849,226₮ 25,112,317₮ 25,112,317₮ Хүнх сэрвэн ХХК 2019-06-21