Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Сайхны хөтөлд шилэн гүүр барих 759,924,900₮ 153,969,960₮ 0₮ Интернконсалтинг консракшн ХХК 2019-08-23
2 Хушаат сумын төвөөс Орхон голын гүүр хүртэлх хайрган хучилттай зам тавих 196,460,544₮ 19,550,000₮ 19,550,000₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-08-23
3 Цагдаагийн газарт хурд хэмжигч, согтуурлын хэмжээ тогтоогч авах 60,000,000₮ 60,000,000₮ 59,998,200₮ Смарт трафик ХХК 2019-08-21
4 Шаамар сумын сургуулийн спорт заалны засвар 29,901,900₮ 28,110,794₮ 28,110,794₮ Хүчит Сэлэнгэ ХХК 2019-08-12
5 БСУГ-ын барилгын засвар, тоног төхөөрөмж 30,000,000₮ 5,725,930₮ 5,725,930₮ ДМАС ХХК 2019-08-12
6 Сайхны хөтөлд шилэн гүүр барих 759,924,900₮ 150,000,000₮ 150,000,000₮ Интернконсалтинг консракшн ХХК 2019-08-09
7 Алтанбулаг сумын ИТХ-д автомашин авах 15,000,000₮ 15,000,000₮ 15,000,000₮ Алтанбулаг сумын ЗДТГ нэмэлт данс 2019-07-10
8 Шаамар сумын ИТХ-д автомашин авах 15,000,000₮ 15,000,000₮ 15,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2019-07-10
9 БСУГ-ын барилгын засвар, тоног төхөөрөмж 30,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ ДМАС ХХК 2019-07-03
10 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны Захирагчийн албаны барилга 398,589,600₮ 223,589,600₮ 223,589,600₮ Хялганат нуга ХХК 2019-07-01
11 Сэлэнгэ аймгийн баяр наадмын зардал 75,000,000₮ 75,000,000₮ 75,000,000₮ Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ нэмэлт данс 2019-06-24
12 Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт ариутгалын төвлөрсөн аппарат авах 73,741,250₮ 61,924,814₮ 61,924,814₮ Био мед трейд ХХК 2019-06-21
13 Орхон Сэлэнгийн бэлчирт голын гольдрол засах, далан барих 120,000,000₮ 68,112,317₮ 68,112,317₮ Сэлэнгэ АЗЗА ХХК 2019-06-21
14 СБ сумын 1-р багийн цэцэрлэгийн гадна фасад засвар 33,849,226₮ 25,112,317₮ 25,112,317₮ Хүнх сэрвэн ХХК 2019-06-21
15 Түшиг сумын соёлын төвийн засвар 29,911,307₮ 22,697,817₮ 22,697,817₮ Уран төмөр хэлхээ ХХК 2019-06-17
16 СБ сумын 6-р баг шар 5 давхар байруудын цонх, гэрэлтүүлэг шинэчлэх 43,891,634₮ 22,288,986₮ 22,288,986₮ Есөн хэлхээ ХХК 2019-06-14
17 Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байранд зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж авах 29,890,000₮ 29,890,000₮ 29,890,000₮ Мед буян ХХК 2019-06-10
18 Баянгол сумын төвд 1,6 зм бетонон хцчилттай зам тавих 656,317,297₮ 247,367,209₮ 247,367,209₮ Саруул харгуй ХХК 2019-05-29
19 Орхон суманд нэгдсэн инженерийн шугам сүлжээ байгуулах 430,000,000₮ 123,481,664₮ 123,481,664₮ Бурхантхясаат ХХК 2019-05-29
20 Орхон Сэлэнгийн бэлчирт голын гольдрол засах, далан барих 120,000,000₮ 1,887,683₮ 1,887,683₮ Сэлэнгэ барилга захиалагч ОНӨААТҮГ 2019-05-29