Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Дулаанхаан тосгоны ЗА-ны барилгын зураг төсвийн үнэ 10,000,000₮ 0₮ 5,000,000₮ Шаамар ЗДТГ-ын НС 2017-06-08
2 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 30,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ УЦУОШАлба НС 2017-05-18
3 Аймаг, сумд, тосгодыг цахим хуудастай болгох, Төрийн үйлчилгээний апликейшн үүсгэх. / Ухаалаг утсанд зориулсан / 21,000,000₮ 19,370,000₮ 19,370,000₮ Тауэр софт ХХК 2016-12-23
4 Мандал сумын Түнхэл тосгоны халаалтын зуух шугамыг шинээр угсарч суурилуулах 73,500,000₮ 73,500,000₮ 73,000,000₮ Мандал сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилт 2016-12-23
5 Мэргэжлийн хяналтын лабораторид химийн урвалж бодис авах 6,000,000₮ 6,000,000₮ 6,000,000₮ Криптон Хүдэр ХХК 2016-12-23
6 Жавхлант сумын сургуулийн гал тогооны засвар 15,000,000₮ 15,000,000₮ 13,946,335₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-12-23
7 Мандал сумын 60 айлын 45,47-р байрны дээврийн их засвар 84,595,300₮ 67,486,800₮ 67,486,800₮ Хустайн хишиг ХХК 2016-12-08
8 СБ сумын ЗДТГ-ын барилгын дээвэр, дотор заслын ажил 73,350,000₮ 73,350,000₮ 73,350,000₮ Талхун арал ХХК, Диновэйшн ХХК 2016-12-08
9 Баруунбүрэн сумын Амарбаясгалант хийдийн байрнуудад халаалт тавих 35,000,000₮ 34,800,000₮ 34,800,000₮ Баруунбүрэн ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-12-08
10 Аймгийн ЗДТГ-т үйлчилгээний микробус авто машин авах 45,000,000₮ 45,000,000₮ 44,000,000₮ Нарт Оргил өргөө ХХК 2016-11-18
11 Шаамар сумын ахмадын өргөөнд халаалт дулаан тавих 6,000,000₮ 6,000,000₮ 6,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-11-04
12 Шаамар сумын цэцэрлэгт цэвэр усны шугам татах, гал тогооны тоног төхөөрөмж авах 10,000,000₮ 10,000,000₮ 10,000,000₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2016-11-03
13 Сб сумын 2-р цэцэрлэгийн сантехник засвар 9,973,000₮ 9,973,000₮ 9,973,000₮ Бумбат Жаргалант ХХК 2016-09-30
14 Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлд сансрын холбооны антенн авах 8,387,000₮ 8,387,000₮ 5,000,000₮ Исатком ХХК 2016-09-08
15 Аймгийн Прокурорын газарт тавилга авах 9,000,000₮ 9,000,000₮ 8,960,000₮ Сэлэнгэ Барилга ХХК 2016-06-28
16 Аймгийн ахмад, залуу гэр бүлийн ордны ёслолын өргөөнд тавилга хэрэгсэл авах 30,000,000₮ 29,899,500₮ 29,899,500₮ Урантөмөр хэлхээ ХХК, Нарт Оргил өргөө ХХК 2015-12-30
17 Аймгийн ахмад, залуу гэр бүлийн ордны ёслолын өргөө барих 50,000,000₮ 49,638,500₮ 49,638,500₮ Сайнцагаан өргөө ХХК 2015-09-30
18 АДБ Сэлэнгийн Долгио Чуулгад тоног төхөөрөмж авах 38,472,400₮ 38,472,400₮ 38,472,400₮ Протех ХХК 0206-11-04
19 СБ сумын Шүдэнзний арын 4-р багт дулаан, цэвэр усны шугам татах 411,581,700₮ 210,964,900₮ 210,964,900₮ Жаргалконстракшн ХХК 0000-00-00
20 СБ сумын 2-р багийг камержуулах, холбох ажлын зураг төсөв 78,000,000₮ 30,000,000₮ 30,000,000₮ Цахим Ертөнц ХХК, Талхун арал ХХК 0000-00-00