СБ сумын 7-р багт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулна.