Аймгийн онцгой комиссын өргөтгөсөн хуралдаан боллоо.