Таны байрлал : Нүүр хуудас ТАЗС зөвлөл Сонгон шалгаруулалт
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 олон улсын стандартыг амжилттай хэрэгжүүлж гэрчилгээгээ гардаж авлаа.
Сонгон шалгаруулалт

Алтанбулаг сумын ЗДТГ-ын дарга, Баянгол, Алтанбулаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох албан тушаалтны сонгол шалгаруулалтын дүн:

ТАЗС зөвлөл - Сонгон шалгаруулалт

2016 оны 11-р сарын 29, Мягмар гариг, 11:55

 

Алтанбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ТАЗС зөвлөл - Сонгон шалгаруулалт

2016 оны 11-р сарын 17, Пүрэв гариг, 10:08

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЛТАНБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН тушаалд томилогдох ажилтны

сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл

1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

-Тамгын газрын даргын албан тушаалд:

Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Шаардлагатай

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр, Дээд,

Мэргэжил

эрх зүйч, эдийн засгийн болон нийгмийн салбарын мэргэжилтэй

Мэргэшил

Туршлага

өрийн албанд 8-аас доошгүй жил ажилласан байх

Байгууллага, хамт олныг удирдан зохион байгуулах ажлын дадлага, туршлагатай

Ур чадвар

-Багаар ажиллах, оновчтой шийдвэр гаргах

-Манлайлах, төлөвлөх, зохион байгуулах, хянан зохицуулах чадвартай байх

-Компьютерийн хэрэглээний программ ашиглах

-Эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд бусдад нөлөөлөх

-Баримт бичиг боловсруулах

1.2. Тусгай шаардлага

-Орчноо мэдэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах

-Нарийн төвөгтэй асуудлыг ухаалгаар зөв шийдвэрлэж чадах

-Байгууллагын болон хувь хүний  нууцыг хадгалах

-Багаар ажиллах

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх

4.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 206 дугаарын  өрөөнд 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10.00-17.00 цагийн хооронд  хүлээн авч бүртгэнэ.

5.Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);

2)     Боловсролын  дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 2 хувь;

3)     Монгол Улсын иргэний үнэмлэх; /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/;

4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

5)    Төрийн албаны тухай хуулийн 16.2.1-д заасан асуудлаар эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;

6)     Ажил байдлын тодорхойлолт;

7)     4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

6.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

Харилцах ХАЯГ:

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

УТАС: 70363834, 70363199

 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАРУУНБҮРЭН СУМЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

ТАЗС зөвлөл - Сонгон шалгаруулалт

2015 оны 11-р сарын 15, Ням гариг, 11:46

Нэг.Нийтлэг зүйл

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний “Журам батлах тухай” тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн Баруунбүрэн сумын бүрэн дунд сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАРУУНБҮРЭН, СҮХБААТАР СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

ТАЗС зөвлөл - Сонгон шалгаруулалт

2015 оны 9-р сарын 20, Ням гариг, 11:40

Нэг.Нийтлэг зүйл

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний “Журам батлах тухай” тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн Сүхбаатар сумын 2 дугаар цэцэрлэг, Баруунбүрэн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн ньТөрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 
 

сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

ТАЗС зөвлөл - Сонгон шалгаруулалт

2015 оны 6-р сарын 15, Даваа гариг, 10:30

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМЫН 1, ЗҮҮНБҮРЭН, БАРУУНБҮРЭН СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний “Журам батлах тухай тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн Шаамар сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 
 

Валютын ханш

Үзүүлэлт

Манайд 27 зочид онлайн
  • Гишүүд : 95
  • Мэдээлэл : 2111
  • Вэб холбоос : 6
  • Мэдээллийг Үзсэн Тоо : 1464592
Travel Turne Tranzito