Таны байрлал : Нүүр хуудас Удирдлага Аймгийн ИТХ ИТХ - ын мэдээ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 олон улсын стандартыг амжилттай хэрэгжүүлж гэрчилгээгээ гардаж авлаа.
Аймгийн ИТХ - ын үйл ажиллагаа

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН XVI ХУРАЛДААН БОЛНО.

Мэдээ: ИТХ - Аймгийн ИТХ - ын үйл ажиллагаа

2016 оны 3-р сарын 23, Лхагва гариг, 18:10

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид 03-р сарын 22-ны өдөр хуралдаж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын XVIхуралдаанаар хэлэлцэх асуудлууд, Үүнд:

а/.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, явц дүнгийн  тухай

б/.Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсвийн тухай

в/.Аймгийн тусгай сангуудын 2016 оны орлого, зарлагыг батлах тухай

г/.Эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай

д/.Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн 2015 оны ажлын тайлангийн тухай

е/.Журамд нэмэлт оруулах тухай

- Авто машин солих тухай

- Зарим хүмүүсийг шагналд уламжлах тухай

- Зарим эхчүүдийг Алдарт эхийн одонгоор шагнуулах тухай

- Зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай

- бусад зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

 
 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдлаа

Мэдээ: ИТХ - Аймгийн ИТХ - ын үйл ажиллагаа

2016 оны 3-р сарын 10, Пүрэв гариг, 18:33

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хуралдаан энэ сарын 9-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тов зарлах аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Э.Оюунболд, Сэлэнгэ аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагаа, үр дүнгийн тухай,  мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын ТАСЗ-ийн дарга Ө.Сувдаа танилцууллаа. Мөн хуралдаанаар аймгийн Цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй бэлэн байдлын тухай мэдээллийг сонсоод тухайн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, аймгийн Засаг даргын нөөцөөс тодорхой хэмжээний хөрөнгө шийдвэрлэх нь зүйтэй хэмээн тэргүүлэгчид үзлээ. Сэлэнгэ аймгийн тухайд аймгийн хүн амын тоонд харьцуулбал 3000 донор байх шаардлагатайгаас одоогоор 695 донор байдаг юм байна. Мөн хуралдаанаар тус аймагт 2016 онд агнах, барих ан амьтны тоо тогтоох тухай, Сэлэнгэ аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газар, бахархал, гайхамшигуудыг тогтоох, зарим сүм хийдийн зөвшөөрлийг сунгах тухай, зарим хүмүүсийг төрийн дээд шагнал, одон медальд уламжлах тухай асуудлуудыг хэлэлцлээ. Тус хуралдаанаар аймгийн ИТХ-ын тов энэ сарын 25-ны өдөр хуралдахаар боллоо.

 

 
 

2016 онд ойгоос үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх хуваарь батлагдлаа

Мэдээ: ИТХ - Аймгийн ИТХ - ын үйл ажиллагаа

2016 оны 1-р сарын 11, Даваа гариг, 15:22

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн II хуралдаан 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр хуралдаж 2016 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх хуваарийг батлалаа.

Энэ онд Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд ойгоос мод бэлтгэх огтлолын дээд хязгаар нь  203820 байх бөгөөд сум тус бүрээр задлан доорхи хүснэгтээр үзүүлэв.

2016 онд ойгоос мод бэлтгэх дээд хязгаар огтлолтын төрлөөр

¹

Ñóìûí íýð

Áýëòãýõ ñóìûí íýð

¯éëäâýðëýëèéí îãòëîëò

Àð÷èëãààíû îãòëîëò

Öýâýðëýãýý

Íèéò õýðýãëýý

Ò¿ëýý

Бүгд дүн

Îãòëîëò

Àæèë

1

Àëòàíáóëàã

ªºðèéí ñóìààñ

2500

2500

3700

6200

2

Ñ¿õáààòàð

Àëòàíáóëàã

12000

30000

Õ¿äýð

6000

Ò¿øèã

12000

3

Øààìàð

Алтанбулаг, Хүдэр

1000

1000

2000

2300

4300

4

Åðºº

ªºðèéí ñóìààñ

15000

2900

9000

2000

28900

13000

41900

5

Õ¿äýð

ªºðèéí ñóìààñ

2000

1000

5000

2000

10000

5220

15220

6

Ç¿¿íá¿ðýí

Ò¿øèã

500

500

1000

 

2000

2450

4450

7

Öàãààííóóð

ªºðèéí ñóìààñ

3500

1000

1000

500

6000

4780

10780

8

Ò¿øèã

ªºðèéí ñóìààñ

5000

2000

2000

1000

10000

6500

16500

9

Õóøààò

ªºðèéí ñóìààñ

3000

500

200

200

3900

2020

5920

10

Æàâõëàíò

Ерөө

 

 

 

200

200

1150

1350

11

Îðõîí

Áàðóóíá¿ðýí

 

 

500

 

500

2150

2650

ªºðèéí ñóìààñ

 

 

 

200

200

170

370

12

Îðõîíòóóë

Áàðóóíá¿ðýí

 

 

300

 

300

1750

2050

13

Áàÿíãîë

Ерөө

 

500

500

 

1000

1000

Мандал

 

 

 

 

1000

1000

ªºðèéí ñóìààñ

 

 

 

 

2100

2100

14

Ìàíäàë

ªºðèéí ñóìààñ

5000

150

16500

3000

24650

13600

38250

15

Ñàéõàí

Баруунбүрэн

 

300

1000

200

1500

4950

6450

16

Ñàíò

ªºðèéí ñóìààñ

1000

300

1000

200

2500

4080

6580

17

Áàðóóíá¿ðýí

ªºðèéí ñóìààñ

 

1000

1000

500

2500

4250

6750

Íèéò ä¿í

35000

10150

42500

11000

98650

105170

203820

 

Мөн Тусгай хамгаалалттай газар нутгаас цэвэрлэгээний огтлолоор бэлтгэх модыг Шаамар, Сүхбаатар, Мандал, Ерөө сумдын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгохыг Тужийн нарсны болон Хан Хэнтийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаадад даалгасан бөгөөд тус газруудаас 320 га талбайд 8850 ойн цэвэрлэгээний огтлол хийгдэх юм.

“Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Мандал, Цагааннуур, Түшиг сумдын ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар 68350 шоо метр байх юм.

 
 

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн анхны хуралдаан боллоо

Мэдээ: ИТХ - Аймгийн ИТХ - ын үйл ажиллагаа

2016 оны 1-р сарын 06, Лхагва гариг, 15:51