Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс
САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2019-11-20 15:23:00

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт шинэчлэгдлээ.
...

2019-09-12 09:11:05

Дэлгэрэнгүй ...
2019 онд шинэчлэн баталсан стандартын жагсаалт:
...

2019-06-04 16:25:01

Дэлгэрэнгүй ...
2019 онд шинээр баталсан стандартын жагсаалт:
...

2019-05-10 12:10:02

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖИНЭ
...

2018-07-03 11:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2018-06-22 16:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 1-р улиралд 10426 ш хэмжих хэрэгслийн баталгаажууллаа
...

2018-05-14 10:42:02

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 1-р улиралын зурган тайлан:
...

2018-04-04 12:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 1-р улиралын тайлан:
...

2018-04-03 10:09:02

Дэлгэрэнгүй ...
Санал асуулгын нэгтгэсэн дүн: /2017-11 /
...

2017-11-15 15:04:01

Дэлгэрэнгүй ...