Үйл ажиллагаа
“ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛ-ЁС ЗҮЙН ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЁС ЗҮЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН ОНЛАЙНААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
...

2020-09-10 17:33:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ХҮҮГҮЙ, УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРГҮЙГЭЭР ОРОН СУУЦТАЙ БОЛЛОО
...

2020-07-27 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Б.ЗҮМБЭРЭЛЛХАМ: ХУУЛИНД НЭГЭНТ БАТАЛГААГ НЬ, ХАРИУЦЛАГЫГ НЬ МАШ ТОДОРХОЙ ЗААЖ ӨГСӨН УЧРААС ӨМНӨХ ӨМНӨХӨӨС ЯЛГААТАЙ БАЙГАА
...

2020-07-09 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ МАНАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА
...

2020-07-02 18:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА
...

2020-06-10 18:10:00

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА
...

2020-05-23 19:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН “Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах зарим арга хэмжээний тухай” ТОГТООЛ
...

2020-05-11 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛЧДЫН ЦАЛИН ХӨЛС, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООВ
...

2020-05-06 17:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА
...

2020-01-17 12:52:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ
...

2019-11-29 18:13:00

Дэлгэрэнгүй ...