Үйл ажиллагаа
2014 оны 06 сард авсан Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын дүнг уламжлах тухай
...

2014-09-04 12:10:34

Дэлгэрэнгүй ...
ТАЗ-ийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл шагнуулав
...

2014-06-10 10:50:50

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн ТАЗ-ийн салбар зөвлөл 2013 оны ажлаараа аймгийн нийслэлээс түрүүллээ
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл салбар зөвлөлүүдийн 2013 оны үйл ажиллагааны жилийн ажлыг үнэлэв Төрийн албаны зөвлөлөөс 2013 онд Салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, Салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг боловсронгуй болгох, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг оновчтой болгох, дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийг чадавхижу...

2014-03-02 16:00:23

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны шалгалт 03 сарын 11 өдөр авна
Сэлэнгэ аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”...

2014-02-17 11:39:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны салбар зөвлөл хуралдаан болов
Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн хуралдаан 2014 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр боллоо....

2014-02-06 16:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
Чиглэл хүргүүлэх тухай
...

2014-02-06 15:26:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх жил' болгон зарлах тухай
...

2014-02-06 15:18:00

Дэлгэрэнгүй ...