ЭХНИЙ ӨДӨР ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН 83 ОРОЛЦОГЧООС 20 ИРГЭН ТЭНЦЛЭЭ

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй Төрийн албаны Ерөнхий шалгалтанд Сэлэнгэ аймгийн 472 иргэн бүртгүүлснээс эхний өдөр буюу 2020 оны 11-р сарын 6-ны өдөр 105 иргэн шалгалт өгөхөөс 83 иргэн шалгалтад оролцож ирц 79,04 хувьтай байлаа. Шалгалтад оролцсон 83 оролцогчоос 20 иргэн тэнцэж, 24,1 хувьтай явагдаж дууслаа.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ