ХАМТДАА ХИЧЭЭЖ, ХАМТДАА СЭРГИЙЛЖ, ХАМТДАА ДАВАН ГАРЦГААЯ