ӨНӨӨДӨР 2, НИЙТ 41 ХҮН ЭМЧЛЭГДЭН ГАРЧ ГЭРТЭЭ ХАРИЛАА