ШААМАР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ КОМПЬЮТЕРИЙН ИЖ БҮРЭН СУРГАЛТЫН ТАНХИМТАЙ БОЛЛОО

Сэлэнгэ аймгийн “Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах нь” хөтөлбөрийн үр дүн хөрсөн дээрээ буусны нэг нь Шаамар суманд бодитойгоор хэрэгжиж эхэллээ.

Шаамар сумын ерөнхий боловсролын сургууль БНСУ-ын Жэжү тусгай мужийн боловсролын газрын дэмжлэгтэйгээр хамгийн сүүлийн үеийн үзүүлэлт бүхий 36 компьютертэй иж бүрэн “Сургалтын тахим”-тай болж албан ёсны нээлтээ хийв.

Энэ нь хөдөөгийн хүүхдүүдийн дэлхийн жишгийг дагаж хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн, сурч боловсроход нь дэм өгсөн таатай орчин боллоо.