Сонгон шалгаруулалт
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-11 10:37:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хушаат, Хүдэр сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 17:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгон, Орхон, Баянгол сумын соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 17:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 16:50:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-04 11:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
...

2018-03-23 10:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
...

2018-01-08 16:30:02

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2017-04-20 17:11:10

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАРУУНБҮРЭН СУМЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2015-11-15 11:46:00

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАРУУНБҮРЭН, СҮХБААТАР СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2015-09-20 11:40:40

Дэлгэрэнгүй ...