Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг нийтэд мэдээлж байна. Холбогдох мэдээллийг энд дарж татаж авна уу.