УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГ ОЛГОХ ХОЁР ӨДРИЙН СУРГАЛТ ЯВАГДЛАА

Монгол Улсын Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газраас “Дэлхийн банкны төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн санхүүжилтээр Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэл Олон Улсын стандартын мэдлэг олгох хоёр өдрийн сургалтыг манай аймагт 10 дугаар сарын 5,6-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтад аймгийн хэмжээний төсөвт байгууллагын 80 гаруй нягтлан бодогчдыг хамруулж сертификат гардууллаа.