Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны төсөв батлагдлаа.

Аймгийн иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн Төлөөлөгчдийн 2 дугаар хуралдаанаар аймгийн 2021 оны төсвийг баталлаа.