Тендерийн урилга
Сайхан сумын 4-р цэцэрлэг хоол хүнс
...

2021-02-08 17:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын эмнэлэгт эхо аппарат авах /Ерөө сум/
...

2021-02-08 17:19:05

Дэлгэрэнгүй ...
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ажлын хэрэгцээнд автомашин авах
...

2021-02-08 17:12:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сум Эрүүл мэндийн төв шатахуун
...

2021-02-08 16:49:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сум Эрүүл мэндийн төв хоол хүнс
...

2021-02-08 14:46:02

Дэлгэрэнгүй ...
Уурын зууханд нүүрс нийлүүлэх /Мандал сум/
...

2021-02-08 12:49:02

Дэлгэрэнгүй ...
БОАЖГ-ын албан хаагчид, байгаль хамгаалагчдад зөөврийн компьютер авах
...

2021-02-04 16:21:02

Дэлгэрэнгүй ...
Дугуйт ачигч ковш худалдан авах /Шаамар сум/
...

2021-02-04 15:21:03

Дэлгэрэнгүй ...
Олимп цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны материал нийлүүлэх /Мандал сум/
...

2021-02-03 11:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол /Сант сум/
...

2021-02-03 11:42:01

Дэлгэрэнгүй ...